Jak można przedłużyć czas zwrotu książki?

-A A +A

Prolongaty można dokonać bezpośrednio u bibliotekarza lub samodzielnie poprzez katalog OPAC WWW (należy wówczas wybrać opcję Konto użytkownika a następnie Prolongaty). Prolongata jest możliwa wówczas, gdy książka nie jest zarezerwowana przez innego czytelnika i gdy są uregulowane wszystkie zobowiązania wobec Biblioteki UR.