Czy mogę korzystać z prac licencjackich i magisterskich obronionych w UR?

-A A +A

Nie, Biblioteka nie gromadzi prac licencjackich i magisterskich, są one przechowywane w Archiwum Uczelnianym. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UR nr 25/03 z dnia 7.04.2003 r. nie wyraża się zgody na udostępnianie maszynopisów prac dyplomowych, licencjackiich i magisterskich studentom UR oraz studentom innych uczelni.