bazy danych

-A A +A

Zdalny dostęp do elektronicznych zasobów BUR przez serwer PROXY

Zdalny dostęp do źródeł elektronicznych poprzez serwer PROXY przysługuje studentom studiów I, II i III stopnia Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz etatowym pracownikom Uczelni i umożliwia korzystanie z baz danych oraz czasopism i książek elektronicznych bezpośrednio ze strony domowej Biblioteki, także z komputerów spoza sieci UR (np. komputerów domowych).
 

Warunkiem otrzymania powyższego dostępu jest:

Strony