bazy danych

-A A +A

Prezentacja zasobów baz AccessPhysiotherapy i BioOne

  Serdecznie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów Wydziałów: Medycznego i Biologiczno-Rolniczego, a także Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych oraz wszystkie zainteresowane osoby na pokazy zasobów aktualnie testowanych baz: Access Physioterapy i BioOne. Spotkania odbędą się 26 marca 2014 r. o godz.10.00 (w sali konferencyjnej Biblioteki UR, ul. prof. Stanisława Pigonia 8) oraz o godz. 12.00 (w Instytucie Fizjoterapii UR, ul. Warszawska 26a).

Zasoby elektroniczne Oxford University Press - prezentacje online

Zapraszamy na prezentację zasobów elektronicznych Oxford University Press. Prowadzone w języku polskim, bezpłatne sesje mają na celu przybliżenie zawartości oraz sposobów przeszukiwania zasobów i platform OUP. Warunkiem uczestnictwa w prezentacji jest dostęp do Internetu i komputer. Szczegółowy rozkład szkoleń oraz linki rejestracyjne dostępne tutaj

Strony