bazy danych

-A A +A

Zdalny dostęp do elektronicznych zasobów BUR przez serwer PROXY

Zdalny dostęp do źródeł elektronicznych poprzez serwer PROXY przysługuje studentom studiów I, II i III stopnia Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz etatowym pracownikom Uczelni i umożliwia korzystanie z baz danych oraz czasopism i książek elektronicznych bezpośrednio ze strony domowej Biblioteki, także z komputerów spoza sieci UR (np. komputerów domowych).
 

Warunkiem otrzymania powyższego dostępu jest:

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Baza "Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego (2001-...)" zawiera opisy bibliograficzne publikacji naukowych, popularnonaukowych, dydaktycznych, literackich, których autorami / współautorami są pełnoetatowi pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego (pracownicy naukowi, dydaktyczni, techniczni i administracyjni oraz bibliotekarze).
Baza rejestruje publikacje pracownika od roku jego zatrudnienia na Uczelni.

Rejestracji w bazie podlegają:

E-źródła

Najprościej i najszybciej przeglądać nasze zasoby elektronicze za pośrednictwem MULTIWYSZUKIWARKI

W związku z panującą pandemią i zamknięciem naszej Biblioteki oferujemy nowe zasoby elektroniczne dostępne na stronie: COVID-19 - biblioteczne zasoby on-line

Zapraszamy do korzystania z baz zakupionych dla instytucji akademickich w Polsce przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach licencji krajowej. Można z nich korzystać na kilkudziesięciu rozmieszczonych w Bibliotece stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu, a także w komputerowej sieci uczelnianej i przez serwer proxy.

Linki do źródeł umieszczone są na platformie Wirtualna Biblioteka Nauki. Są to bazy:

Zachęcamy również do korzystania z zakupionych przez Bibliotekę UR źródeł elektronicznych:

Strony