bazy danych

-A A +A

Remote access to electronic information sources of the Library of Rzeszow University via a PROXY server

Remote access to electronic information sources via a PROXY server is available to students of the 1st, 2nd and 3rd degree studies at Rzeszow University as well as to full-time University Staff, making it possible for tchem to use databases as well as periodicals and books in electronic form directly from the Library home page, also from computers outside the University network (e.g. from home computers).
 

To get the above access you should:

Zaproszenie na internetowe szkolenia Web of Science - maj/czerwiec 2018

Firma Clarivate Analytics zaprasza na serię internetowych szkoleń, podczas których będzie można się dowiedzieć m.in. jak stosować InCites by określić dominujące obszary badawcze i istotne tytuły źródeł, jak stworzyć własny zestaw danych w Web of Science do analizy i porównań w InCites oraz jak wykorzystać dostęp do darmowych i legalnych ponad 10 milionów dokumentów na Web of Scence. Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w internecie na patformie WebEx. Więcej informacji oraz linki rejestracyjne.

Strony