Wznowienie programu publikowania otwartego Springer

-A A +A

Komunikat z 18 lipca 2022 r. o wznowieniu programu publikowania otwartego Springer.

Uprzejmie informujemy, że w związku z zaawansowanym stanem przygotowania umowy licencyjnej Springer na rok 2022, Springer zgodził się uruchomić program publikowania otwartego.
W dniu 15 lipca 2022 r. uruchomił program dla wszystkich instytucji, które brały udział w programie OA w roku ubiegłym.
Autorzy, którzy obecnie wypełniają formularz Open Access Systems Solution powinni mieć możliwość wybrania opcji publikowania OA w ramach programu. Springer nie przewiduje możliwości włączenia do programu opublikowanych już artykułów.
W roku 2022 zaplanowana jest pula 1311 artykułów, lista czasopism biorących udział w programie w roku 2022 została zaktualizowana. Pełną informację dotyczącą programu można znaleźć w opisie programu publikowania Springer.