Wystawy 2014

-A A +A

Wystawy eksponowane w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku 2014

Zobacz również wystawy z lat: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015

 

 

grudzień 2014 - styczeń 2015
Czytelnia Prasy

"Wystawy poplenerowa studentów I roku Sztuk Wizualnych UR" 

Studenci I roku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego z kierunku: Sztuki Wizualne prezentowali swoje obrazy w Czytelni Prasy. Na wystawie można było obejrzeć przede wszystkim obrazy o tematyce pejzażowej.
Więcej informacji o wystawie

 


 

grudzień 2014
Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej

"Rytuał, Rytm, Harmonia" 

Wystawa prac Jana Siuty z cyklu „Rytuał, Rytm, Harmonia”. Znalazły się na niej zarówno rzeźby, jak i prace malarskie artysty.
Więcej informacji o wystawie


 


 

listopad-grudzień 2014
Hol główny - I piętro

"2014 - rokiem Oskara Kolberga - wybitnego polskiego etnografa, muzyka i kompozytora" 

Oskar Kolberg stworzył i konsekwentnie realizował program kompleksowych badań kultury ludowej ziem dawnej Rzeczypospolitej. Jego imponujący dorobek jest wysoko oceniany przez współczesnych badaczy. Zarówno opublikowane przez Kolberga tomy jego "Ludu" i "Obrazów etnograficznych", jak i pozostawione w manuskryptach materiały, stanowią bezcenne źródło do dziejów kultury narodowej.

Na wystawie związanej z obchodami Roku Kolberga przedstawiono informacje na temat życia i twórczości tego największego polskiego etnografa.

 


 

wrzesień-listopad 2014
Czytelnia Prasy

"Czarnowidzenie" 

Wystawa prac dra Przemysława Pokrywki, absolwenta Uniwersytetu Rzeszowskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Więcej informacji o wystawie


 


 

czerwiec-wrzesień 2014
Hol główny - I piętro

"Wystawa poświęcona profesorowi Kazimierzowi Braunowi" 

Kazimierz Braun - twórca, który swoje dzieła tworzy w oparciu o własną koncepcję, nadając im niepowtarzalny charakter. Wyreżyserował m. in. Dzieła Ionesca, Brechta, Mickiewicza, Norwida, Różewicza. Swoje sztuki wystawiał w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej. W oparciu o doświadczenie pracy w teatrze w Polsce i w Ameryce napisał szereg książek z dziedziny historii teatru, oraz o reżyserii i o uczeniu reżyserii.
Wystawa stanowi pokłosie uroczystego otwarcia archiwum cyfrowego Kazimierza Brauna, które znalazło godne miejsce w Pracowni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Więcej informacji o tym wydarzeniu
 

 


 

czerwiec-sierpień 2014
Czytelnia Prasy

"Comploratio - rysunki Doroty Jajko-Sankowskiej" 

Wystawa rysunków z cyklu "Comploratio" Pani dr hab. prof. UR Doroty Jajko-Sankowskiej z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Więcej informacji o wystawie


 


  

maj-czerwiec 2014
Pracownia Zbiorów Specjalnych - I piętro

"Archiwum Józefa Wittlina w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego" 

Na wystawie zaprezentowano biografię, zdjęcia, a także wybraną twórczość Józefa Wittlina. Ekspozycja obejmuje również teksty napisane o Józefie Wittlinie. Wśród pokazanych materiałów znajdują się oryginalne listy Józefa Wittlina do prof. Floriana Śmieji oraz zeskanowane i wydrukowane wybrane strony twórczości pisarza, np. "Raptus Europae. Dziennik”, "Notatki z podróży do Europy”, "Synopsis Soli ziemi” i inne.

 


 

luty-marzec 2014
Czytelnia Prasy

"Wiesław Grzegorczyk - plakat" 

Wystawa prezentująca plakaty dra hab. prof. UR Wiesława Grzegorczyka. W dniu otwarcia wystawy zainaugurowaliśmy również nowy cykl spotkań poświęcony Rzeszowskim Rodom Uczonym. Jako pierwszy przedstawiony został zasłużony dla Rzeszowa i Rzeszowian Ród Grzegorczyków, ze szczególnym uwzględnieniem roli Pana Lesława Grzegorczyka - Prof. Wydziału Lekarskiego UJ, Dziekana i Prodziekana Wydziału Pedagogicznego WSP w Rzeszowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego, wybitnego specjalisty z zakresu dermatologii. 
Galeria zdjęć z tego wydarzenia


 


 

luty-kwiecień 2014
Hol główny - I piętro

"Prezentacja kolekcji atlasów z Pracowni Zbiorów Specjalnych BUR" 

Na wystawie zaprezentowano kilka najstarszych atlasów z Pracowni Zbiorów Specjalnych, wydanych w XIX i na początku XX w. Największą część wystawy stanowią jednak współcześnie wydane różne rodzaje atlasów. Należą do nich atlasy: geograficzne, historyczne, turystyczne, samochodowe, satelitarne, astronomiczne, przyrodnicze.

 


 

listopad-grudzień 2013 - styczeń 2014
Czytelnia Prasy

"Wystawa poplenerowa malarstwa Studentów Wydziału Sztuki UR" 

Studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego z kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych prezentowali swoje obrazy w Czytelni Prasy. Na wystawie można było obejrzeć obrazy o tematyce pejzażowej. Artystyczne, malarskie wizje widoków Weryni przedstawili na półtnach studenci studiów stacjonarnych, którzy w dniach 1-7 lipca 2013 r. przebywali na obozie plenerowym na terenie Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii. Zachęcamy do obejrzenia kilku zdjęć z otwarcia wystawy


 


 

grudzień 2013 - styczeń 2014
Hol główny - I piętro

"Medioteka Instytutu Goethego" 

Na wystawie przedstawiono podstawowe informacje na temat działalności Medioteki Insytutu Goethego, która funkcjonuje w Bibliotece UR. Znajdują się w niej materiały do nauczania języka niemieckiego: podręczniki, słowniki, encyklopedie oraz opracowania z teorii metodyki. Oprócz książek do dyspozycji czytelników są płyty CD i DVD, plakaty, gry planszowe, układanki, zabawki, pacynki, mapy, kaserty magnetofonowe i wideo.