Wystawy 2007

-A A +A

Wystawy eksponowane w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku 2007

Zobacz również wystawy z lat: 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

listopad 2007 - styczeń 2008
Czytelnia Prasy Bieżącej

Na pograniczu narodów i kultur:
tradycje - doświadczenia - perspektywy


Wystawa towarzyszyła międzynarodowej konferencji naukowej na temat: Media - Kultura - Edukacja.
Artyści prezentujący swoje prace - Leonard Banas, Gabriel Grund, Marek Hallada, Jerzy Wygoda - postawili sobie za cel pokazanie świadectwa przenikania się kultur sąsiadujących narodów, a także zabytków świadczących o istnieniu tego zjawiska od dawna.

Zdjęcia z otwarcia wystawy obejrzeć można w Galerii Forum BUR

 
  Kwitnące okno fot. Leonard Banas

 

październik 2007 - styczeń 2008
hol główny BUR I piętro

Kodeks Baltazara Behema

W czerwcu 2007 r. zbiory Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego wzbogaciły się o cenny reprint - Kodeks Baltazara Behema.

Unikatowy rękopis ofiarował bibliotece prof. dr hab. Feliks Kiryk, z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Oryginalny Kodeks Baltazara Behema powstał w 1505 roku, stanowiąc ważny dokument prawny i gospodarczo-kulturalny. Autor rękopisu Baltazar Behem (notariusz miejski), zamieścił w nim przywileje i statuty miasta Krakowa oraz ustawy cechowe.
 
Dzieło nie zostało w całości ukończone przez Baltazara na skutek jego przedwczesnej śmierci. Autor zdołał przepisać ustawy dla dwunastu cechów, zapisując tym samym 247 kart. Dalszą część Kodeksu wykonywał ktoś inny, nieznany z nazwiska, prawdopodobnie obejmując urząd po Behemie.
Kodeks Baltazara Behema składa się z 379 pergaminowych kart. Tenże gruby tom, został zapisany w jednej kolumnie przeważnie 29 wierszowej gotycką minuskułą. Wyposażony został w gładką oprawę ze skóry z roku 1880, ze srebrzystymi okuciami.

Dekorację rękopisu stanowi 27 miniatur, uwzględniające zarówno herby Krakowa i cechów oraz rzemieślników i kupców przy pracy, na tle wnętrz ich warsztatów, ulic miejskich i podmiejskiego krajobrazu.

Do najpiękniejszych miniatur należą : złotnicy, kram uliczny, malarz, garbarz, ludwisarz, warsztat stolarski, pracownia miecznika. W holu Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego na I piętrze można obejrzeć ten jedyny w swoim rodzaju reprint Kodeksu, jego ornamentykę i miniatury.

 

 

wrzesień - październik 2007
Czytelnia Prasy Bieżącej

Samuel Bogumił Linde (1771-1847) -
leksykograf, pedagog, bibliotekarz, Polak z wyboru


Wystawa zorganizowana z okazji 160. rocznicy śmierci Samuela B. Lindego oraz 200. rocznicy wydania Słownika Języka Polskiego jego autorstwa.

Na wystawie można było obejrzeć oryginał Słownika Języka Polskiego wydanego w Warszawie w 1807 r., oraz zapoznać się z publikacjami na temat Wybitnego Leksykografa. Wystawie towarzyszyła również ekspozycja zbiorów Biblioteki UR obrazujących XVIII i XIX-wieczną Warszawę.

 

 

plakat wystawy

 

plakat wystawy
marzec - wrzesień 2007
hol główny BUR I piętro

Młoda Polska w księgozbiorze Prof. Stanisława Pigonia

Wystawa zorganizowana z okazji 25-lecia istnienia w BUR Pracowni Polonistycznej Pigonianum, w której znajduje się cenny księgozbiór wybitnego literaturoznawcy.
 

Przybliżono biografię Prof. Stanisława Pigonia oraz wyeksponowano - na ciekawych przykładach z jego zbioru - piekno młodopolskiej książki. Na wystawie zapoznać się można było również z cennymi i zabytkowymi wydaniami książek wybitnych twórców okresu Młodej Polski: Stanisława Wyspiańskiego, Stanisława Przybyszewskiego, Stanisława Brzozowskiego, Władysława Orkana oraz Stanisława Witkiewicza.


 

czerwiec - sierpień 2007
Czytelnia Prasy Bieżącej

Między Słowem a Obrazem -
wystawa prac Grzegorza Wolańskiego

 


Jan Wolski w zaproszeniu do oglądania wystawy pisał:

Eksponowane prace to jakby szkice do dalszych poszukiwań (grafika lub czytelnika) ale zarazem, traktowane oddzielnie, posiadają znaczenie i walor dzieła dokonanego. Dostarczają pewnej przyjemności, ale też wzbudzają niepokój, a niekiedy drażnią swą stylizacją, łatwością technicznego wykonania umożliwionego przez komputer, surrealno-collage'owymi koneksjami. Najkrócej mówiąc: wywołują emocję, a to zdecydowanie dobry objaw...
plakat wystawy

 

maj 2007
Czytelnia Prasy Bieżącej

Tadeusz Słodyk - uczestnik walk o Monte Cassino

Na wystawie przedstawiono dokumenty i pamiątki po Taduszu Słodyku - żołnierzu, który wraz z armią gen. Andersa uczestniczył w walkach o Monte Cassino (maj 1944 r). Ekspozycję tworzyły m. in.: archiwalne zdjęcia, dokumenty, fragmenty korespondecji Bohatera, a nawet mundur żołnierski.

Wystawa zorganizowana została przez Joannę Kawiorską (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie) oraz pracowników Oddziału Czasopism i Wydawnictw Ciągłych BUR.


 

kwiecień 2007
Czytelnia Prasy Bieżącej

Wystawa fotografii prasowej

Wystawa została zorganizowana z okazji jubileuszu 10-lecia dziennika regionalnego Super Nowości. Na wystawie przedstawiono niezwykłe dziennikarstwo fotograficzne prezentowane w kategoriach: wydarzenia, ludzie, życie codziennie, sport oraz przyroda.

plakat wystawy
Fotografie autorstwa m. in. Wita Hadło, Wojciecha Preisnera oraz Bogdana Myśliwca dokumentowały interesujące fakty nie tylko z życia naszego regionu. Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno użytkowników Biblioteki UR jak i czytelników Super Nowości.

 

plakat wystawy
fot. Mieczysław Wroński
marzec 2007 r.
Czytelnia Prasy Bieżącej

CHASYDZI
wystawa fotografii

Od ponad 200 lat 21 dnia miesiąca adar wg kalendarza hebrajskiego, bogobojni Żydzi tłumnie ściągają do grobu Elimelecha z Leżajska ... [M. Buber "Opowieści Chasydów"].


Na wystawie przedstawiono niezwykłe fotografie obrazujące chasydzkie praktyki i zwyczaje: modlitwy, rytuały religijne, naukę, zadumę w zetknięciu ze współczesną rzeczywistością.


Wystawa organizowana przez Klub fotograficzny "Optikos" oraz BUR.


 

styczeń - marzec 2007
hol główny BUR I piętro

Można odejść na zawsze by stale być blisko...
ks. Jan Twardowski (1915-2006)


Wystawa poświęcona była pamięci ks. Jana Twardowskiego w pierwszą rocznicę jego śmierci. Na wystawie zaprezentowano fotografie ilustrujące życie poety, zacytowano piękne sentencje z jego utworów oraz przedstawiono kilka ciekawych publikacji na jego temat.


Wystawę uzupełniła ekspozycja tomików poezji ks. Jana Twardowskiego znajdujących się w zbiorach BUR.

plakat wystawy

 

plakat wystawy
styczeń - luty 2007 r.
Czytelnia Czasopism Bieżących

Grzegorz Frydryk
OPOWIEŚCI PIELGRZYMA

 

 


Na wystawie przedstawiono prace artysty pochodzącego z Podkarpacia, które zainspirowane problematyką pielgrzymowania, modlitwy, ascezy przenosiły nas w świat zadumy i rozmyślań...


 

grudzień 2006 - styczeń 2007 r.
Czytelnia Czasopism Bieżących

Przywołane z pamięci...

 


Wilno w okresie filareckim stworzyło typ i wzór studenta i - jak mniemam - w tym kontekście leży wielkość naszego Uniwersytetu - pisał we swych wspomnieniach o wschodnich rubieżach RP Czesław Zgorzelski [Przywołane z pamięci Lublin, 1996. s. 70].

Nie tylko w środowisko naukowe, ale również w realia kulturowe i społeczne XIX i XX wiecznych Kresów Wschodnich przeniosła nas wystawa eksponowana w Czytelni Prasy Bieżącej.

plakat wystawy