historia

-A A +A

Historia

Kalendarium Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

1963
powstanie Terenowego Studium Krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie wraz z niewielkim księgozbiorem podręcznym
1964
pierwszy biblioteczny etat mgr Jadwigi Orzechowej
1965
Terenowe Studium WSP w Krakowie Rozporządzeniem Rady Ministrów przekształcone zostaje w Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie
1965
utworzeni

History

The Chronology of Facts about the University Library

1963
the origin of the Local Department of Cracow Pedagogical University in Rzeszów together with as small reference book collection
1964
the first full-time job for Jadwiga Orzech, Maj
1965
The Local Department of Cracow Pedagogical University is transformed into the Pedagogical University in Rzeszów by the regulation of the Cabinet
1965

Budynek naszej Biblioteki nagrodzony w Konkursie Budowa Roku Podkarpacia 2004

Budynek naszej Biblioteki nagrodzony w Konkursie Budowa Roku Podkarpacia 2004 !!!

Komisja piątej edycji Konkursu Budowa Roku Podkarpacia 2004 zorganizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Rzeszowie przyznała budynkowi Biblioteki UR Nagrodę Drugiego Stopnia w kategorii Obiekty Nowozbudowane Użyteczności Publicznej.

Wystawy 2007

Wystawy eksponowane w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku 2007

Zobacz również wystawy z lat: 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

listopad 2007 - styczeń 2008
Czytelnia Prasy Bieżącej

Na pograniczu narodów i kultur:
tradycje - doświadczenia - perspektywy


Wystawa towarzyszyła międzynarodowej konferencji naukowej na temat: Media - Kultura - Edukacja.
Artyści prezentujący swoje prace - Leonard Banas, Gabriel Grund, Marek Hallada, Jerzy Wygoda - postawili sobie za cel pokazanie świadectwa przenikania się kultur sąsiadujących narodów, a także zabytków świadczących o istnieniu tego zjawiska od dawna.

Zdjęcia z otwarcia wystawy obejrzeć można w Galerii Forum BUR

 
  Kwitnące okno fot. Leonard Banas

 

Strony