bazy danych

-A A +A

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Baza "Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego (2001-...)" zawiera opisy bibliograficzne publikacji naukowych, popularnonaukowych, dydaktycznych, literackich, których autorami / współautorami są pełnoetatowi pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego (pracownicy naukowi, dydaktyczni, techniczni i administracyjni oraz bibliotekarze).

Rejestracji w bazie podlegają:

E-źródła

Zapraszamy do korzystania z baz zakupionych dla instytucji akademickich w Polsce przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach licencji krajowej. Można z nich korzystać na kilkudziesięciu rozmieszczonych w Bibliotece stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu, a także w komputerowej sieci uczelnianej i przez serwer proxy.

Linki do źródeł umieszczone są na platformie Wirtualna Biblioteka Nauki. Są to bazy:

Zachęcamy również do korzystania z zakupionych przez Bibliotekę UR źródeł elektronicznych:

Strony