Rozszerzenie pakietu baz Web of Science

-A A +A

Informujemy, że licencja krajowa Web of Science została rozszerzona do pakietu Citation Connection obejmującego m.in. bazy: BIOSIS Citation Index, Zoological Records, Current Chemical Reactions.

Licencja krajowa Web of Science została rozszerzona do pakietu Citation Connection, który obejmuje następujące dodatkowe bazy:

- BIOSIS Citation Index: od 2010 roku
- Current Contents Connect
- Data Citation Index: od 2010 roku
- Derwent Innovations Index (DII): od 2010 roku
- Zoological Records (ZR): od 2010 roku
- Book Citation Index (BCI: Science, Social Science & Humanities): od 2010 roku
- Current Chemical Reactions (CCR)
- Index Chemicus (IC)

Bazy z pakietu Citation Connection są już dostępne dla wszystkich instytucji zarejestrowanych w ramach licencji krajowej na platformie Web of Science na serwerze należącym do Thomson Reuters: http://webofknowledge.com/

Uwaga: bazy BCI, CCR i IC są dostępne na serwerze jako składowe pakietu Web of Science Core Colletion, który zawiera ponadto dotychczas dostępne indeksy cytowań SCI-Ex, SSCI, A&HCI, CPCI oraz bazę JCR, patrz instrukcja obsługi w języku polskim dla wszystkich baz na platformie Web of Science: http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/WoS/CITATION_CONNECTION_instrukcja.pdf lub http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/WoS/CITATION_CONNECTION_PL.mp4

W ramach licencji krajowej Web of Science dostępne są także dodatkowe bezpłatne bazy Medline, SciELO Citation Index i KCI-Korean Journal Database.

Ponadto od początku września 2015 licencja zostanie rozszerzona o bazę Journal and Highly Cited Data - połączenie dotychczas dostępnej bazy Journal Citation Index oraz Essential Science Indicators. Zarówno Citation Connection jak i JHCD będą dostępne w ramach licencji krajowej Web of Science także w roku 2016 przy założeniu, że MNiSW sfinansuje kontynuację licencji krajowych w roku 2016 w ogóle. Bazy Biosis, DII, ZR, BCI, CCR i IC będą archiwizowane w przyszłości na krajowym serwerze Web of Science podobnie jak bazy SCI-Ex, SSCI, A&HCI i JCR.