Regulamin Pracowni Polonistycznej Pigonianum

-A A +A
  1. Ze zbiorów Pracowni Polonistycznej "Pigonianum" można korzystać wyłącznie na miejscu po okazaniu i pozostawieniu u dyżurnego bibliotekarza elektronicznej karty bibliotecznej.
  2. W Pracowni udostępnia się księgozbiór prof. Stanisława Pigonia oraz inne materiały związane z jego osobą (nadbitki, bibliografie, fotografie itp.).
  3. Czytelnik dokonuje wpisu do zeszytu odwiedzin.
  4. Zabrania się kserowania i skanowania udostępnionych materiałów bez pozwolenia dyżurnego bibliotekarza.
  5. Czytelnicy są zobowiązani do poszanowania udostępnianych im materiałów.
  6. Pracownicy "Pigonianum" uprawnieni są do kontroli osób opuszczających czytelnię.