Regulamin Medioteki Goethe-Institut

-A A +A
  1. Medioteka Goethe-Institut gromadzi materiały dydaktyczne do nauki języka niemieckiego.
  2. Z księgozbioru może korzystać każdy chętny, pod warunkiem zapisania się do Medioteki. W celu zapisania należy przedłożyć dokument tożsamości oraz zostawić numer kontaktowy.
  3. Księgozbiór Medioteki przeznaczony jest do korzystania na miejscu oraz do wypożyczania.
  4. Użytkownicy Czytelni mogą korzystać z samoobsługowego skanera, a także robić zdjęcia, przestrzegając przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami.
  5. Zasady wypożyczania:
  • warunkiem wypożyczania jest czytelne wypełnienie rewersu przez Czytelnika;
  • okres wypożyczenia: słowniki, encyklopedie, podręczniki – 2 tygodnie, pozostałe materiały – 5 tygodni;
  • na prośbę opiekuna Medioteki, Czytelnik jest zobowiązany do wcześniejszego zwrotu materiałów
  • istnieje możliwość prolongaty.
  1. W przypadku zgubienia lub zniszczenia materiałów Czytelnik zobowiązany jest do ich odkupienia lub zwrotu kosztów zakupu.