Open Access

-A A +A

W ramach międzynarodowej inicjatywy Open Access (tj. powszechny dostęp do wiedzy) w Internecie bezpłatnie udostępniane są pełne teksty artykułów oraz całych czasopism naukowych z wielu dziedzin wiedzy. Wszystko w celu upowszechniania i popularyzowania dostępu do nauki oraz przełamywania barier finansowych, technicznych i prawnych stojących dotychczas na drodze w pozyskiwaniu cennych naukowych publikacji.