Oddział Czasopism i Wydawnictw Naukowych

-A A +A

CZYTELNIA CZASOPISM NAUKOWYCH

Kierownik
mgr Stanisław Kawiorski
Kustosztel. 17 / 872-13-79
czytczas [at] ur [dot] edu [dot] pl

 


Czytelnia oraz Gromadzenie i Opracowanie Wydawnictw Ciągłych 

mgr Marta Rząsa-RodkiewiczKustoszpok. 107
tel. 17 / 872-13-95
mgr Małgorzata Słowińska-CzurczakKustosz
mgr Renata MikołajewskaKustosz
Jadwiga LechBibliotekarzczytelnia
tel. 17 / 872-13-80

 

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA 

 

mgr Bartłomiej Motyka
(pracownicy i studenci UR)

 

Kustoszpok. 107
tel. 17 / 872-13-95
wypmiedz [at] ur [dot] edu [dot] pl
mgr Marta Rząsa-Rodkiewicz
(biblioteki partnerskie)
Kustosz

pok. 107
tel. 17 / 872-13-95
wypmiedz [at] ur [dot] edu [dot] pl