Obchody 90. rocznicy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i 60. rocznicy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w województwie podkarpackim - 8 września 2007 r.

-A A +A

8 września 2007 r. w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się spotkanie jubileuszowe bibliotekarzy Podkarpacia z okazji 90 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (rok założenia 1917) i 60 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w województwie podkarpackim (rok założenia 1947).

Organizatorem spotkania był Zarząd Okręgu SBP województwa podkarpackiego. Podczas uroczystości odczytano nadesłane gratulacje jubileuszowe od Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Zygmunta Cholewińskiego, Wojewódy Podkarpackiego Pani Ewy Draus i Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca. W spotkaniu uczestniczyli: dr Stanisław Czajka - honorowy przewodniczący SBP, długoletni dyrektor Biblioteki Narodowej, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak, mgr Adam Kozak - Naczelnik Wydziału Społeczno-Oświatowego Starostwa Rzeszowskiego, Przewodniczący Rady Bibliotecznej UR - dr hab. prof. UR Wojciech J. Cynarski.

Na spotkaniu wręczono odznaczenia i wyróżnienia członkom Koła SBP przy Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego. Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" nadany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali: mgr Krystyna Serwatko i dr Andrzej Jagusztyn.

Złotą "Honorową Odzankę SBP" wyróżniono: Dyrektora Biblioteki UR mgr Krystynę Serwatko za zasługi na rzecz bibliotekarstwa i Stowarzyszenia. Odznakę honorową SBP nadaje Zarząd Główny SBP.

Medal "W Dowód Uznania" otrzymały: mgr Barbara Bujwid, mgr Ewa Jankisz, mgr Jolanta Peresłucha i Teresa Kraska. Medal ten jest uhonorowaniem za szczególne zasługi na rzecz bibliotekarstwa, czytelnictwa jak i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Medal, nawiązując do motywu bibliotek i książek, symbolizuje ogólnopolski charakter SBP. Eksponuje noblistów, literatów, zwracając uwagę na ogólnokulturową funkcję organizacji.

Na spotkaniu jubileuszowym referaty wygłosili:

  • dr Andrzej Jagusztyn Z kart historii SBP
  • mgr Stanisław Turek Uwagi o sieci bibliotek województwa podkarpackiego
  • mgr Andrzej Jagodziński Dylematy biblioteki publicznej na początku XXI w.
  • mgr Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego w przestrzeni wirtualnej

Spotkanie towarzyskie połączone ze zwiedzaniem Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego zakończyło obchody jubileuszowe.