Nowe czasopisma on-line z zakresu pediatrii

-A A +A

Oferujemy w dostępie on-line medyczne czasopisma elektroniczne wydawane przez American Academy of Pediatrics (AAP): Pediatrics, Hospital Pediatrics, AAP News, AAP Grand Rounds, NeoReviews, Pediatric Review. The American Academy of Pediatrics oferuje dostęp do następujących czasopism medycznych z zakresu pediatrii: 

  • Pediatrics - oficjalne czasopismo American Academy of Pediatrics, publikuje oryginalne artykuły, recenzje, komentarze, oświadczenia dotyczące zasad i wytyczne dotyczące praktyki oraz specjalne suplementy. Pediatrics jest nie tylko najczęściej cytowanym czasopismem w tej dziedzinie, ale także jednym z 100 najczęściej cytowanych czasopism naukowych i medycznych.
  • Hospital Pediatrics - jest wiodącym czasopismem pediatrii szpitalnej. 
  • AAP News - to oficjalny magazyn informacyjny AAP  
  • AAP Grand Rounds - czasopismo, które publikuje oparte na dowodach podsumowania najnowszych osiągnięć w pediatrii z prawie 100 ogólnych czasopism pediatrycznych i specjalistycznych.
  • NeoReviews - czasopismo poświęcone neonatologii dostarczające dogłębne przeglądy najważniejszych tematów w tej dziedzinie. 
  • Pediatric Review - czasopismo dostarczające aktualną wiedzę kliniczną z zakresu pediatrii. , które ma pomóc pediatrom wiedzy klinicznej

Dostęp do ww zasobów możliwy jest przez stronę wydawcy AAP, aktywny jest w sieci komputerowej UR oraz zdalnie poprzez serwer PROXY, ważny do 30 maja 2020 r. 

Zapraszamy również do korzystania z innych zasobów medycznych udostępnionych powszechnie przez wydawców w związku z epidemią Covid-19.