MLA International Bibliography

-A A +A

Zapraszamy do testowania bazy MLA International Bibliography with Full Tex, obejmującej zagadnienia z językoznawstwa współczesnego, literatury i etnografii.
Otwarty dostęp potrwa do 15 lutego 2022 r. 
Baza zawiera dane pochodzące z ponad 4400 światowych czasopism i wydawnictw seryjnych, monografii, materiałów konferencyjnych, bibliografii i inne. Szeroki zakres tematyczny bazy obejmuje najważniejsze zagadnienia literackie i lingwistyczne jak: literatura narodowa, językoznawstwo, lingwistyka porównawcza, psycholingwistyka, socjolingwistyka, leksykologia, stylistyka, translacja, naturalne i sztuczne języki świata, teoria literatury, krytyka literacka, formy i gatunki literackie, folklor i inne.