Nowy mechanizm bezpieczeństwa w katalogu on-line BUR

-A A +A

W trosce o naszych Czytelników wprowadzony został nowy mechanizm bezpieczeństwa, mający za zadanie lepiej chronić system biblioteczny BUR przed nieautoryzowanym dostępem. W związku z tym po nieudanym trzykrotnym logowaniu następuje blokada konta w bibliotece. Jednocześnie wysyłany jest e-mail do czytelnika z linkiem odblokowującym konto (o ile adres e-mail był zapisany w systemie).
Dzięki temu dostaje go tylko uprawniony czytelnik i ma możliwość zalogowania się na swoje konto z pełnymi uprawnieniami (po zastosowaniu przesłanego linku). Innym sposobem na odblokowanie konta jest tylko bezpośrednia wizyta w Bibliotece.

Blokada konta po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu hasła