EBSCO - dostęp testowy do pełnotekstowych baz z dziedziny prawa i nauk pokrewnych

-A A +A
Zapraszamy do zapoznania się z pełnotekstowymi zasobami EBSCO z dziedziny prawa.
 
EBSCO to jedno z najlepszych źródeł wiedzy dla badaczy zainteresowanych naukami prawnymi z zakresu sądownictwa karnego, prawa ubezpieczeniowego, rodzinnego, bankowości czy prawa własności intelektualnej.
Dostęp testowy do następujących zasobów:
Criminal Justice Abstracts with Full Text - to wiodąca pełnotekstowa baza danych dla badań nad wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych i kryminologii. Zawiera setki najlepszych czasopism i magazynów obejmujących wszystkie powiązane tematy, w tym nauki kryminalistyczne, więziennictwo, policję, prawo karne i dochodzenie.
Index to Legal Periodicals & Books Full Text - to doskonałe źródło informacji dla prawników, nauczycieli, przedsiębiorców, bibliotekarzy prawniczych i studentów, zapewniająca dostęp do pełnego tekstu do najważniejszych informacji prawnych w języku angielskim: artykułów naukowych, sympozjów, przeglądów jurysdykcyjnych, orzeczeń sądowych, książek, recenzji książek i innych.
Legal Collection - to pełnotekstowa baza danych, wysokiej jakości indeksowanie tematów i precyzyjne linkowanie zapewniają użytkownikom najwyższej jakości doświadczenie badawcze.
Legal Source - zawiera pełny tekst czasopism naukowych z zakresu prawa i jest autorytatywnym źródłem informacji odnośnie bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie prawodawstwa. Baza zawiera ponad 1.000 czasopism pełnotekstowych oraz opracowane przez specjalistów szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z wielu innych czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich i dokumentów rządowych oraz ponad 400 przeglądów prawnych. Baza zapewnia dostęp do różnorodnych publikacji, o międzynarodowym zasięgu: artykułów naukowych, materiałów z konferencji i sympozjów, dokumentów jurysdykcyjnych, decyzji sądowych, aktów prawnych, książek, recenzji książek i wiele innych. Jest to doskonałe źródło informacji dla prawników, nauczycieli akademickich, przedsiębiorców, bibliotekarzy, studentów prawa, praktykantów adwokackich oraz wszystkich osób zajmujących się prawem.
Tematyka bazy obejmuje: prawo administracyjne, prawo antymonopolowe, bankowość, prawo gospodarcze, prawo konstytucyjne, prawo karne, planowanie przestrzenne, prawo rodzinne, prawo ubezpieczeniowe, prawo własności intelektualnej, prawo lokalowe, korporacje międzynarodowe, prawo patentowe, poświadczenie autentyczności testamentu, papiery wartościowe, prawo podatkowe, rozporządzenia handlowe i wiele innych.
 
Dostęp do baz prawniczych potrwa do 12.01.2023 r.
 
Serdecznie zapraszamy!