Dostępy testowe na platformie EBSCO

-A A +A

Informujemy, że na platformie EBSCOhost zostały uruchomione dostępy testowe do 13 baz danych z różnych dziedzin wiedzy. Zachęcamy do korzystania (do 31 października 2014 r.).

 

 

Applied Science & Technology Source to obszerna pełnotekstowa baza obejmująca pełne spektrum nauk stosowanych i informatyki. Prezentuje zgromadzoną wiedzę na temat badań i wyzwań tradycyjnej inżynierii i dostarcza materiałów do badań nad konsekwencjami zastosowań nowych technologii.

Baza zawiera ponad 1400 czasopism pełnotekstowych (lista tytułów), w tym 80% to czasopisma recenzowane naukowo oraz ponad 260 pełnotekstowych monografii i książek, jak również kolekcje materiałów konferencyjnych. Umożliwia dostęp do wiodących czasopism naukowych i branżowych z nauk technicznych, publikacji towarzystw naukowych i technicznych, specjalistycznych publikacji branżowych, czasopism popularno-naukowych, instrukcji obsługi, materiałów konferencyjnych i innych. Baza zawiera specjalistyczny tezaurus dziedzinowy.

Dostęp do bazy

Więcej informacji na stronie: http://www.ebscohost.com/academic/applied-science-technology-source

 

Art source to baza pełnotekstowa w dziedzinie architektury i sztuki przeznaczona na potrzeby różnych użytkowników – architektów, badaczy sztuki, artystów i studentów. Zawiera abstrakty i pełne teksty wiodących czasopism naukowych, popularno-naukowych, książek oraz publikacji branżowych. Obejmuje szeroki wachlarz tematów związanych ze sztuką - od architektury i projektowania architektonicznego aż po sztukę użytkową i komercyjną.

Dostęp do bazy

Więcej informacji i lista tytułów znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/academic/art-source

 

Biological Abstract jest kompletnym zbiorem referencji bibliograficznych literatury z zakresu nauk przyrodniczych i badań biomedycznych z publikacji pochodzących z ponad 4.300 czasopism z całego świata. Zawiera 13.2 milionów archiwalnych rekordów z datami sięgającymi roku 1969, z ponad 370.000 cytowań dodawanych każdego roku.

Dostęp do bazy

 

Więcej informacji na stronie: http://www.ebscohost.com/academic/biological-abstracts

 

Communication Source to obszerna baza pełnotekstowa zawierająca kolekcję czasopism z zakresu komunikacji społecznej i mass mediów oraz innych, powiązanych z nimi dziedzin takich jak językoznawstwo, retoryka, patologia mowy, medioznawstwo, teoria komunikacji, komunikacja w organizacji itp. Baza obejmuje indeksy i streszczenia artykułów z ponad 1.000 czasopism naukowych oraz pełne teksty ponad 600 czasopism jak i wiele innych źródeł. Wiele wiodących czasopism zawiera indeksy, streszczenia i pełny tekst w formacie PDF, jak również przeszukiwalne cytowania naukowe od pierwszego wydanego zeszytu do dnia dzisiejszego (archiwa niektórych czasopism sięgają 1915 roku). Baza zawiera specjalistyczny tezaurus z zakresu komunikacji społecznej (Communication Thesaurus)

Dostęp do bazy

 

Więcej informacji na stronie: http://www.ebscohost.com/academic/communication-source

 

EconLit with Full Text zawiera pełne dane bibliograficzne zawarte w indeksie EconLit™ oraz ponad 600 czasopism pełnotekstowych z zakresu ekonomii i finansów, w tym czasopisma bez okresu karencji wydawane przez stowarzyszenie American Economic Association jak: American Economic Review, Journal of Economic Literature i Journal of Economic Perspectives. AEJ: Applied Economics, AEJ: Economic Policy, AEJ: Macroeconomics AEJ: icroeconomics. Baza zawiera również wiele czasopism pełnotekstowych z zakresu ekonomii i finansów w innych językach niż angielski. Baza obejmuje badania począwszy od 1969 r. we wszystkich dziedzinach ekonomii, w tym rynki kapitałowe, gospodarki poszczególnych krajów, ekonometrię, prognozowanie ekonomiczne, ekonomię środowiska, regulacje państwowe, ekonomikę pracy, teorie monetarne i wiele innych. Indeks EconLit, opracowany przez stowarzyszenie American Economic Association i zawarty w bazie jest najbardziej znanym źródłem literatury ekonomicznej i używa systemu klasyfikacji według czasopisma naukowego Journal of Economic Literature (JEL) oraz kontrolowanego tezaurusa słów kluczowych do indeksowania 6 typów rekordów: artykuły z czasopism, książki, artykuły zbiorcze z woluminów, dysertacje, dokumenty robocze i pełnotekstowe przeglądy książek z czasopisma Journal of Economic Literature.

Dostęp do bazy

Więcej informacji i lista tytułów znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/academic/econlit-with-full-text

 

Education Source jest istotnym źródłem informacji w programach badań naukowych, w procesie kształcenia studentów i tworzeniu programów nauczania. Stanowi kompendium wiedzy o edukacji na każdym szczeblu, od wczesnego dzieciństwa po szkolnictwo wyższe, a także o edukacji wielojęzycznej, zdrowotnej oraz metodach testowania używanych w procesie dydaktycznym.

Tematyka bazy obejmuje również: edukację dorosłych, pedagogikę porównawczą, edukację podyplomową, nauczanie zdalne, technologię edukacyjną, nauczanie początkowe, szkolnictwo wyższe, materiały instruktażowe, edukację religijną, edukację wielokulturową, relacje między nauczycielem a rodzicami, szkolną administrację, politykę edukacyjną, problemy społeczne, edukację specjalną, metody nauczania, edukację nauczycieli, szkolnictwo zawodowe i in.

Dostęp do bazy

 

Więcej informacji na stronie: http://www.ebscohost.com/academic/education-source

 

Entrepreneurial Studies Source zapewnia dostęp do najnowszych informacji z dziedzin związanych z przedsiębiorczością i małym biznesem. Zawiera pełny tekst 125 kluczowych czasopism, 135 wydawnictw encyklopedycznych, liczne studia przypadków, tysiące profili przedsiębiorstw, ponad 600 zapisów video, wraz z transkrypcją i powiązanymi tematycznie artykułami, seminariów z Harvard Business School oraz Vator TV – wiodącego serwisu społecznościowego dla przedsiębiorców. W bazie znajdują się wiarygodne i aktualne informacje, które mogą zostać wykorzystane przez studentów do prowadzenia badań czy pisania wymaganych w toku studiów prac. Tematyka bazy obejmuje: planowanie biznesu, komunikację, innowacje, zarządzanie, marketing, zachowania organizacyjne, rozwój produktu, pozyskiwanie kapitału, podejmowanie ryzyka i wiele innych.

 

Dostęp do bazy

 

Więcej informacji na stronie: http://www.ebscohost.com/academic/entrepreneurial-studies-source

 

Baza Environment Complete obejmuje następujące dziedziny: rolnictwo, ekosystemy, ekologię, energię, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarkę wodną, geografię, zanieczyszczenie środowiska i gospodarkę odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo, politykę państwa, efekty społeczne, planowanie miast i wiele innych zagadnień. Baza zawiera ponad 2,5 miliona rekordów bibliograficznych z ponad 2.350 czasopism amerykańskich i międzynarodowych z archiwami od 1888 r. Baza obejmuje również pełny tekst ponad 930 czasopism naukowych, w tym wiele najbardziej poszukiwanych z zakresu ochrony środowiska jak np.: Environment (z archiwami od 1975 r.), Ecologist, Conservation Biology i inne. Dodatkowo baza zawiera ponad 190 monografii pełnotekstowych jak np.: Encyclopedia of World Environmental History (3 woluminy), Advances in Water Treatment & Environmental Management i inne.

Dostęp do bazy

 

Więcej informacji na stronie: http://www.ebscohost.com/corporate-research/environment-complete

 

Baza Historical Abstracts with Full Text indeksuje artykuły historyczne z ponad 3.100 czasopism naukowych w ponad 40 językach z archiwami od 1955 roku. Zawiera opisy bibliograficzne książek, dysertacje i rozprawy oraz informacje z dziedzin pokrewnych jak archeologia, antropologia i socjologia. Baza obejmuje ponadto kolekcję ponad 380 pełnotekstowych czasopism i ponad 140 książek. Baza jest autorytatywnym źródłem informacji z zakresu historii świata (z wyłączeniem USA i Kanady) począwszy od XV wieku do czasów współczesnych. Tematyka bazy obejmuje historię świata, historię wojskowości, historię edukacji, rolę kobiet w historii i wiele innych tematów istotnych z punktu widzenia studiów i badań w zakresie historii. Biblioteki w Polsce mające dostęp do pakietu baz EBSCO w ramach licencji krajowej mają ponadto dostęp to pełnego tekstu 371 czasopism indeksowanych w bazie Historical Abstracts.

Dostęp do bazy

 

Więcej informacji na stronie: http://www.ebscohost.com/academic/historical-abstracts-with-full-text

 

Legal Source zawiera ponad 870 czasopism pełnotekstowych, opracowane przez specjalistów szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z tysięcy innych czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich i dokumentów rządowych i ponad 300 przeglądów prawnych. Użytkownicy docenią różnorodność i międzynarodowy zasięg publikacji zawartych w bazie: artykułów naukowych, materiałów z konferencji i sympozjów, dokumentów jurysdykcyjnych, decyzji sądowych, aktów prawnych, książek, recenzji książek i wiele innych). Jest to doskonałe źródło informacji dla prawników, nauczycieli akademickich, przedsiębiorców, bibliotekarzy, studentów prawa, praktykantów adwokackich oraz wszystkich osób zajmujących się prawem.

Dostęp do bazy

 

Dodatkowe informacje i pełna lista czasopism jest dostępna na stronie: http://www.ebscohost.com/academic/legal-source

 

Literary Reference Center™ Plus jest obszerną bazą pełnotekstową zawierającą informacje z najważniejszych encyklopedii, książek, czasopism literackich i źródeł własnych EBSCO Publishing. Baza obejmuje pełny tekst ponad 34.000 streszczeń i przeglądów dzieł literackich, ok. 100.000 artykułów i esejów z zakresu krytyki literackiej, ponad 181.000 biografii autorów, około 600 czasopism literackich, ponad 682.000 przeglądów książek, ponad 91.000 wierszy i poematów klasycznych i współczesnych, ponad 21.000 opowiadań, 6.600 wywiadów z autorami, 8.200 tekstów klasycznych i wiele innych publikacji. 
Ponadto baza zawiera encyklopedie: Merriam Webster's Encyclopedia of Literature, Continuum Encyclopedia of American Literature, Continuum Encyclopedia of British Literature, Continuum Encyclopedia of Children's Literature, The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Beacham's Research Guide to Biography and Criticism (six volumes), The Oxford Illustrated History of English Literature, The Literary Encyclopedia, The Columbia Companion to the 20th Century American Short Story, all of MagillOnLiterature Plus™ i wiele innych.

Dostęp do bazy 

 

Więcej informacji oraz pełna lista publikacji zawartych w bazie znajduje się na stronie:
http://www.ebscohost.com/academic/literary-reference-center-plus

 

SocINDEX with Full Text - jest najobszerniejszą na świecie bazą z zakresu socjologii. Baza zawiera pełny tekst ponad 890 czasopism z archiwami od 1908 r., jak również inne żródła pełnotekstowe niedostępne w żadnej innej bazie EBSCO - 850 książek i monografii pełnotekstowych i kolekcję ponad 16.800 pełnotekstowych referatów konferencyjnych. Baza zawiera również obszerne abstrakty ponad 4.650 czasopism, w tym ok. 1.300 czasopism o kluczowym znaczeniu z archiwum od 1895 r., ok. 450 czasopism o istotnym znaczeniu i wyselekcjonowaną zawartość z ok. 2.900 czasopism. Ponadto baza indeksuje książki/monografie, materiały konferencyjne i inne źródła. Zawartość bazy obejmuje różne dyscypliny socjologii i związane z nią dziedziny pokrewne jak kryminologia, sądownictwo karne, demografia, studia etniczne i rasowe, studia z zakresu tożsamości płciowej, małżeństwo i rodzina, socjologia polityczna, religia, socjologia wsi i miasta, rozwój społeczny, psychologia społeczna, struktura społeczna, opieka społeczna, antropologia społeczno-kulturalna, historia społeczna, badania socjologiczne, teoria socjologii, uzależnienia, przemoc i wiele innych zagadnień. 
Dodatkowo baza zawiera ponad 25.000 profili najczęściej cytowanych i najbardziej poszukiwanych autorów.

Dostęp do bazy 

 

Więcej informacji i lista tytułów znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/academic/socindex-with-full-text

 

SPORTDiscus with Full Text jest najobszerniejszym na świecie źródłem czasopism pełnotekstowych z dziedziny sportu i medycyny sportowej, udostępniającym pełny tekst ponad 500 czasopism indeksowanych w SPORTDiscus. 372 z nich nie jest dostępnych w formie pełnego tekstu w żadnej z wersji Academic Search™, Health Source® lub Biomedical Reference Collection™. Ta autorytatywna kolekcja zawiera pełny tekst bez okresu karencji (opóźnienia) wielu najczęściej używanych czasopism w indeksie SPORTDiscus. Baza SPORTDiscus with Full Text zawiera archiwa sięgające 1985 roku i jest nieodzownym narzędziem badawczym z zakresu literatury we wszystkich dziedzinach sportu i medycyny sportowej.

Dostęp do bazy 

 

Więcej informacji i lista tytułów znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/academic/sportdiscus-with-full-text

 

 


Wyżej wymienione bazy danych EBSCO są dostępne z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł do 31 października 2014 r.

 

Wszelkie uwagi na temat przydatności tych baz prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej: tel. 0-17 / 872-13-77,78, inform [at] ur.edu.pl, gg:  1439932

 

Informacje o wszystkich bazach dostępnych w sieci uniwersyteckiej znajdują się tutaj