Dostępy testowe do baz EBSCO

-A A +A

Informujemy, że na platformie EBSCOhost zostały uruchomione dostępy testowe do baz: One Belt One Road Reference Source, Environment Complete oraz CINAHL Complete. Zachęcamy do korzystania (do 2 marca 2018 r.)

 

  • One Belt One Road Reference Source

One Belt One Road Reference Source zawiera dane na temat krajów zrzeszonych w chińskim projekcie Nowy Jedwabny Szlak. Koncepcja lądowego i morskiego Nowego Jedwabnego Szlaku zakłada utworzenie sieci korytarzy transportowych, które połączyłyby Chiny z krajami Unii Europejskiej. Inicjatywa umożliwia rozwój gospodarczy regionu. One Road Reference Source zawiera informacje, które pozwolą na dogłębne zapoznanie się ze specyfiką projektu i możliwościami jakie przynosi. Baza zawiera 370 pełnotekstowych czasopism wydawanych w Polsce z zakresu ekonomii, biznesu, rolnictwa, technologii, historii, nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych i innych.

Dostęp do bazy:

 

Więcej informacji na stronie: https://www.ebsco.com/e/pl-pl/produkty-i-usugi/bazy-danych/one-belt-one-road-reference-source


  • Environment Complete

Tematyka bazy Environment Complete obejmuje następujące dziedziny: rolnictwo, ekosystemy, ekologię, energię, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarkę wodną, geografię, zanieczyszczenie środowiska i gospodarkę odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo, politykę państwa, efekty społeczne, planowanie miast i wiele innych zagadnień. Baza zawiera ponad 3,8 miliona rekordów bibliograficznych z ponad 2.200 czasopism amerykańskich i międzynarodowych z archiwami sięgającymi 100 lat wstecz. Baza obejmuje również pełny tekst ponad 180 monografii i ponad 1.200 czasopism naukowych, w tym wiele najbardziej poszukiwanych tytułów z zakresu ochrony środowiska.

Dostęp do bazy:

Więcej informacji na stronie: https://www.ebscohost.com/corporate-research/environment-complete


  • CINAHL Complete

CINAHL Complete jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Baza indeksuje ponad 5.400 i zawiera ponad 5.5 miliona rekordów z archiwami od 1937 roku. W bazie znajduje się pełny tekst ponad 1.300 czasopism indeksowanych w CINAHL z archiwami od 1937 roku. Oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association oraz dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych, rozdziały książek i materiały audiowizualne.

Dostęp do bazy:

Więcej informacji na stronie: https://health.ebsco.com/products/cinahl-complete

 

Wyżej wymienione bazy danych EBSCO są dostępne z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł do 2 marca 2018 r.

Wszelkie uwagi na temat przydatności baz prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej: tel. 17 872-13-77,78, inform [at] ur [dot] edu [dot] pl, gg: 1439932