Dostępy testowe do baz EBSCO

-A A +A

Informujemy, że na platformie EBSCOhost zostały uruchomione dostępy testowe do baz: Scientific & Medical ART Imagebase (SMART Imagebase), SportDiscus with Full Text, Legal Source, RILM Abstracts of Music Literature with Full Text oraz Environment Complete. Zachęcamy do korzystania (do 10 lipca 2017 r.)

 

  • Scientific & Medical ART Imagebase (SMART)

The Scientific & Medical ART Imagebase (SMART), stworzona przez Nucleus Medical Art., obejmuje obszerną kolekcję możliwych do załadowania na własny dysk ilustracji medycznych i animacji. Baza jest idealnym narzędziem dla studentów i nauczycieli akademickich w zakresie anatomii, fizjologii, biologii i innych nauk pokrewnych, zawiera ilustracje medyczne i interaktywne materiały multimedialne 45 układów i regionów ciała oraz 20 specjalności medycznych. Baza zawiera kolekcję ponad 24.000 ilustracji i ponad 1.200 animacji o wysokiej jakości z zakresu anatomii, fizjologii, chirurgii, patologii, chorób, wad, urazów, embriologii, histologii i innych tematów medycznych. Zawartość jest recenzowana naukowo przez specjalistów i ekspertów medycznych. Baza zawiera również materiały w innych językach niż angielski. 100 najbardziej popularnych ilustracji z zakresu anatomii i fizjologii zostało przetłumaczone na 14 języków, w tym również na język polski.

Dostęp do bazy:

 

Więcej informacji na stronie: https://health.ebsco.com/products/the-scientific-medical-art-imagebase/dentistry

 


  • SportDiscus with Full Text

Baza SPORTDiscus with Full Text jest najobszerniejszym autorytatywnym źródłem informacji z zakresu sportu i medycyny sportowej i zawiera 660 czasopism pełnotekstowych, wiele z nich to publikacje o najwyższych statystykach użytkowania w indeksie SPORTDiscus. Archiwa pełnotekstowe w bazie sięgają 1930 roku. W bazie znajdują się również książki, monografie, rozdziały książek i materiały konferencyjne. Tematyka bazy obejmuje specjalności kliniczne jak ortopedia oraz wiele innych jak zdrowie fizyczne, edukacja, fizjoterapia, żywienie, studia trenerskie, kinezjologia, wychowanie fizyczne, psychologia w sporcie i inne. SPORTDiscus with Full Text jest nieodzownym narzędziem badawczym w zakresie literatury we wszystkich dziedzinach sportu i medycyny sportowej

Dostęp do bazy:

Więcej informacji na stronie: https://www.ebscohost.com/academic/sportdiscus-with-full-text

 


  • Legal Source

Legal Source zawiera pełny tekst najbardziej znanych czasopism naukowych z zakresu prawa i jest autorytatywnym źródłem informacji odnośnie bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie prawodawstwa. Baza zawiera ponad 1.100 czasopism pełnotekstowych, opracowane przez specjalistów szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z wielu innych czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich i dokumentów rządowych oraz ponad 320 przeglądów prawnych. Użytkownicy docenią różnorodność i międzynarodowy zasięg publikacji zawartych w bazie np.: artykułów naukowych, materiałów z konferencji i sympozjów, dokumentów jurysdykcyjnych, decyzji sądowych, aktów prawnych, książek, recenzji książek i wiele innych. Jest to doskonałe źródło informacji dla prawników, nauczycieli akademickich, przedsiębiorców, bibliotekarzy, studentów prawa, praktykantów adwokackich oraz wszystkich osób zajmujących się prawem. Tematyka bazy obejmuje: prawo administracyjne, prawo antymonopolowe, bankowość, prawo gospodarcze, prawo konstytucyjne, prawo karne, planowanie przestrzenne, prawo rodzinne, prawo ubezpieczeniowe, prawo własności intelektualnej, prawo lokalowe, korporacje międzynarodowe, prawo patentowe, poświadczenie autentyczności testamentu, papiery wartościowe, prawo podatkowe, rozporządzenia handlowe i wiele innych.

Dostęp do bazy:

Więcej informacji na stronie: https://www.ebscohost.com/academic/legal-source

 


  • RILM Abstracts of Music Literature with Full Text

RILM Abstracts of Music Literature with Full Text, pełnotekstowa wersja bazy RILM Abstracts of Music Literature, obejmuje pełną zawartość bazy bibliograficznej RILM, 200 czasopism pełnotekstowych z ponad 50 krajów, (w tym 90 czasopism pełnotekstowych niedostępnych w żadnej innej kolekcji) oraz obszerną kolekcję książek, biografii, rozpraw, filmów i materiałów video. Najważniejsze czasopisma zawarte w bazie to m.in: American Music Research Center Journal, Research and Issues in Music Education (RIME), Muzyka: Kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki, Recherches sur la musique française classique, Rivista di analisi e teoria musicale, Kieler Beiträge zur Filmmusikforschung, Canadian Music Therapy Association Journal, Music archaeological bulletin/Bulletin d'archéologie musicale. Neue Zeitschrift für Musik, Journal of Film Music i wiele innych. Baza jest podstawowym narzędziem do prowadzenia studiów i badań w zakresie muzyki i dziedzin pokrewnych.

Dostęp do bazy:

Więcej informacji na stronie: https://www.ebscohost.com/academic/rilm-abstracts-of-music-literature-1

 


  • Environment Complete

Tematyka bazy Environment Complete obejmuje następujące dziedziny: rolnictwo, ekosystemy, ekologię, energię, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarkę wodną, geografię, zanieczyszczenie środowiska i gospodarkę odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo, politykę państwa, efekty społeczne, planowanie miast i wiele innych zagadnień. Baza zawiera ponad 3,8 miliona rekordów bibliograficznych z ponad 2.200 czasopism amerykańskich i międzynarodowych z archiwami sięgającymi 100 lat wstecz. Baza obejmuje również pełny tekst ponad 180 monografii i ponad 1.200 czasopism naukowych, w tym wiele najbardziej poszukiwanych tytułów z zakresu ochrony środowiska jak np.: Environment (z archiwami od 1975 roku), Science News, Resurgence & Ecologist i inne.

Dostęp do bazy:

 

Więcej informacji na stronie: https://www.ebscohost.com/corporate-research/environment-complete
 

Wyżej wymienione bazy danych EBSCO są dostępne z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł do 10 lipca 2017 r.

Wszelkie uwagi na temat przydatności baz prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej: tel. 17 872-13-77,78, inform [at] ur [dot] edu [dot] pl, gg: 1439932