Dostęp testowy do narzędzi scite_ i SciFlow

-A A +A

Zachęcamy pracowników naukowych i studentów do skorzystania z narzędzi scite_ i SciFlow.

 

Organizing the world's knowledge

scite_ to baza pełnych tekstów naukowych i cytowań oraz narzędzie do analizy wyników badań naukowych: 1 mld cytowań wyodrębnionych i przeanalizowanych z ponad 30mln pełnych artykułów.

Wyróżnikiem bazy scite_  jest Smart Citiations, które wyświetlają te same informacje bibliograficzne, które są widoczne w tradycyjnych indeksach cytowań, w tym wskaźnik cytowania.

Jednocześnie dostarczają kompleksowych informacji kontekstowych, takich jak: 
     • fragmenty tekstu z cytowanym elementem (zdanie zawierające cytat z przytoczonej publikacji), 
     • kontekst cytowania (zdania przed i po cytowaniu), 
     • lokalizację cytowania w przytoczonym artykule (wg struktury IMRAD: czy to wprowadzenie, materiały i metody, wyniki, dyskusja itp.), 
     • typ cytowania wskazujący na stanowisko cytującego (popierający tezę, zaprzeczający tezie lub przyjmujący stanowisko neutralne),
     • informacje redakcyjne z Crossref i PubMed.
 

Platforma scite_ zawiera pełne teksty oraz daje możliwości obserwacji własnych badań i częstotliwości ich cytowania.

Aby uzyskać dostęp do zasobów platformy użytkownicy powinni otworzyć stronę https://scite.ai. Wówczas pojawi się komunikat " Welcome! your institution subscribes to an organization-wide license of scite", który informuje, że dostęp działa i użytkownicy mają możliwość korzystania ze wszystkich zasobów.

W przypadku jakichkolwiek niejasności lub potrzeby wsparcia technicznego przydatny może być kanał wraz z filmami instruktażowymi na YouTube.

 

Write, improve & format your scientific texts

SciFlow to narzędzie do edycji i automatycznego formatowania tekstu pisanego w dowolnym języku. Upraszcza przepływ pracy związany z pisaniem prac naukowych i publikowaniem artykułów. Narzędzie ma na celu wyeliminowanie problemów związanych z ponownym formatowaniem wielu wersji rękopisów i plików tekstowych. SciFlow oferuje 300 szablonów czasopism, szybkie formatowanie pracy dyplomowej lub innego tekstu naukowego oraz możliwość dodania własnego szablonu obowiązującego na uczelni. Platforma m.in. obsługuje ponad 8000 stylów cytowania oraz umożliwia współpracę autorów nad jednym tekstem.
 
Aby uzyskać dostęp do zasobów platformy, użytkownicy powinni otworzyć stronę https://www.sciflow.net/ur-edu. Istnieje konieczność zalogowania się, dlatego należy utworzyć konto przy użyciu adresu e-mail w domenie uczelnianej.
 
Dostęp testowy potrwa od 17 października do 16 grudnia 2022 r.