Czasopisma elektroniczne Instytutu Matematycznego PAN

-A A +A

Zachęcamy do korzystania z 8 tytułów pełnotekstowych czasopism elektronicznych udostępnionych przez Insytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk.

Serwis IMPAN (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk) umożliwia dostęp do 8 czasopism:

•    Acta Arithmetica (1935- )
•    Annales Polonici Mathematici (1955- )
•    Applicationes Mathematicae (1953- )
•    Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Mathematics (2004- )
•    Colloquium Mathematicum (1947- )
•    Dissertationes Mathematicae (2000- )
•    Fundamenta Mathematicae (1920- )
•    Studia Mathematica (1929- )

 

Czasopisma są dostępne z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł.