Cochrane Library - dostęp testowy

-A A +A

Zachęcamy do testowania serwisu Cochrane Library, zapewniającego dostęp do szeregu baz z zakresu medycyny praktycznej.


Cochrane Library to bogate źródło informacji z zakresu medycyny praktycznej, obejmujące kolekcję baz tworzonych zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach. Wyniki pracy międzynarodowych specjalistów publikowane są tu w postaci przeglądów systematycznych oceniających skuteczność różnorodnych interwencji zdrowotnych, raportów oceny technologii medycznych oraz rejestrów badań z grupą kontrolną. Bazy zawierają również badania publikowane w materiałach konferencyjnych i innych źródłach nieindeksowanych w bazach danych.

W skład kolekcji wchodzą bazy:

  • Cochrane Database of Systematic Reviews - baza zawiera protokoły i przeglądy systematyczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo działań medycznych. Obejmuje ponadto system komentarzy i opinii krytycznych umożliwiający współpracę użytkowników w poprawie jakości przeglądów.
  • Cochrane Central Register of Controlled Trials - rejestr badań klinicznych.
  • Cochrane Methodology Register - gromadzi dane bibliograficzne artykułów poświęconych metodologii przeprowadzania badań klinicznych
  • The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness - zawiera abstrakty przeglądów systematycznych, poddanych krytycznej ocenie recenzentów z Centre for Reviews and Dissemination z Uniwersytetu York w Wielkiej Brytanii.
  • Health Technology Assessment Database - gromadzi informacje na temat prowadzonych i zakończonych ocen technologii medycznych z całego świata.
  • NHS Economic Evaluation Database - zawiera abstrakty analiz farmakoekonomicznych z całego świata.
  • About The Cochrane Collaboration - informacje na temat grup, które tworzą Cochrane Collaboration.

 

Dostęp do serwisu Cochrane Library:


Przewodnik

Serwis Cochrane Library jest dostępny z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do E-źródeł przez PROXY do 31 października 2014 r.


Informacje o aktualnie testowanych bazach danych znajdują się tutaj