CAB Abstracts with Full Text

-A A +A

Zapraszamy do testowania bazy CAB Abstracts with Full Text na platformie EBSCOhost.
Jest to pełnotekstowe źródło wiedzy dla stosowanych nauk przyrodniczych: od rolnictwa, środowiska i nauk weterynaryjnych, po ekonomię stosowaną, rekreację, turystykę i żywienie.
Dostęp testowy jest otwarty do 9 lipca 2022 r.

Baza jest przygotowywana we współpracy z ekspertami z CABI, zawiera ponad 1200 aktywnych czasopism pełnotekstowych; 978 aktywnych czasopism pełnotekstowych bez embarga, 949 aktywnych czasopism pełnotekstowych niedostępnych w żadnej wersji Academic Search. Zakresem obejmuje kluczowe tematy z zakresu nauk przyrodniczych, w tym rolnictwo, środowisko naturalne, nauka o żywności, zdrowie człowieka, mykologia i parazytologia, odżywianie, nauki o roślinach, nauki weterynaryjne.