Bogata oferta baz testowych na platformie EBSCO

-A A +A

Informujemy, że na platformie EBSCOhost zostały uruchomione dostępy testowe do 18 baz danych z różnych dziedzin wiedzy. Zachęcamy do korzystania (do 4 lipca 2015 r.).

 

Art source to baza pełnotekstowa w dziedzinie architektury i sztuki przeznaczona na potrzeby różnych użytkowników – architektów, badaczy sztuki, artystów i studentów. Zawiera abstrakty i pełne teksty wiodących czasopism naukowych, popularno-naukowych, książek oraz publikacji branżowych. Obejmuje szeroki wachlarz tematów związanych ze sztuką - od architektury i projektowania architektonicznego aż po sztukę użytkową i komercyjną. Art Source zawiera: pełne teksty ponad 750 czasopism naukowych i ponad 220 książek, szczegółowe indeksy i abstrakty wiodących czasopism naukowych, popularno-naukowych i publikacji branżowych, kolekcję ponad 63.000 obrazów z bazy Picture Desk i innych źródeł, wiele publikacji nie tylko w j. angielskim, ale i francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i holenderskim, podcasty z wiodących muzeów dotyczące artystów i ich prac i wiele innych źródeł. Tematyka bazy obejmuje: architekturę i historię architektury, projektowanie wnętrz, projektowanie terenów zielonych, wzornictwo przemysłowe, sztukę i historię sztuki, fotografię, grafikę, sztukę współczesną, archeologię, projektowanie kostiumów, rękodzieło, sztukę użytkową i sztukę ludową, sztukę i produkcję filmową i telewizyjną, muzealnictwo, malarstwo, sztukę drukarską, rzeźbę, projektowanie mody, materiały video i wiele innych.

Dostęp do bazy


Więcej informacji i lista tytułów znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/academic/art-source

 

CINAHL Complete jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Zawiera pełny tekst ponad 1.400 czasopism indeksowanych w CINAHL® z archiwami od 1937 r. Oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association oraz dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych, rozdziały książek i materiały audiowizualne

Dostęp do bazy

 

Więcej informacji na stronie: https://www.ebscohost.com/nursing/products/cinahl-databases/cinahl-complete

 

Chemical Hazard Information Library to wiodąca baza na temat zagrożeń chemicznych i toksykologii. Umożliwia dostęp do 130 kolekcji zawierających informacje na temat wpływu różnych substancji chemicznych na ludzi i środowisko, w tym takich aspektów jak toksyczność, działanie rakotwórcze, mutagenne, teratogenne i wiele innych, a także do najnowszych dokumentów opublikowanych przez Unię Europejską, Environmental Protection Agency, National Library of Medicine, World Heath Organization, National Toxicology Program, International Agency for Research on Cancer i innych organizacji międzynarodowych zajmujących się tą tematyką. Baza dostarcza informacji odnoszących się zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zagrożeń chemicznych takich jak np.: prowadzenie badań nad skutkami zdrowotnymi spowodowanymi lub związanymi z narażeniem na działanie substancji chemicznych, zarządzanie ryzykiem związanym ze stosowaniem substancji i preparatów chemicznych, zrozumienie wpływu chemikaliów na środowisko lądowe i wodne, badania substancji i preparatów chemicznych, ocena bezpieczeństwa produktów i inne.

Dostęp do bazy

 

Więcej informacji na stronie: https://www.ebscohost.com/academic/chemical-hazard-information-library

 

Communication Source zawiera obszerną kolekcję czasopism z zakresu komunikacji społecznej i mass mediów oraz innych, powiązanych z nimi dziedzin. Baza zawiera pełny tekst ponad 600 czasopism naukowych. Ponadto baza obejmuje indeksy i streszczenia z ponad 1.100 czasopism naukowych. Wiele wiodących czasopism zawiera indeksy, streszczenia i pełny tekst w formacie PDF, jak również przeszukiwalne cytowania naukowe od pierwszego wydanego zeszytu do dnia dzisiejszego (archiwa niektórych czasopism sięgają 1915 roku). Baza zawiera specjalistyczny tezaurus z zakresu komunikacji społecznej (Communication Thesaurus) oraz profile ponad 4.600 najbardziej poszukiwanych i najczęściej cytowanych autorów wraz z informacjami biograficznymi i danymi bibliograficznymi odnośnie ich prac.

Dostęp do bazy

 

Więcej informacji na stronie: http://www.ebscohost.com/academic/communication-source

 

Criminal Justice Abstracts with Full Text jest bazą pełnotekstową stanowiącą uzupełnienie bazy bibliograficzno-abstraktowej Criminal Justice Abstracts, wydawanej uprzednio przez wydawcę SAGE. Baza zawiera rekordy bibliograficzne oraz pełny tekst we wszystkich istotnych dziedzinach związanych z sądownictwem karnym i kryminologią. Zawarte w bazie publikacje pochodzą z całego świata i odzwierciedlają proces globalizacji, który dotyczy również kryminologii. Kolekcja obejmuje ponad 500.000 rekordów i pełny tekst przeszło 315 czasopism naukowych i popularno-naukowych, pełnotekstowe książki i monografie oraz wiele wiele innych publikacji.

Dostęp do bazy

 

Więcej informacji na stronie: https://www.ebscohost.com/academic/criminal-justice-abstracts-with-full-text

 

DynaMed Plus Baza jest przeznaczona dla uczelni medycznych, specjalistycznych bibliotek medycznych, szpitali, lekarzy i specjalistów pracujących w służbie zdrowia. Jest pomocą przy podejmowaniu decyzji klinicznych. Baza zawiera obiektywne analizy sporządzane przez światowej klasy specjalistów i ekspertów, którzy dokonują systematycznych przeglądów wszystkich nowo opublikowanych artykułów i badań naukowych w celu zweryfikowania ich jakości, aby zapewnić Państwu dostęp do najbardziej aktualnych i wiarygodnych dowodów klinicznych. Zawartość bazy jest uaktualniana kilka razy dziennie.

Dostęp do bazy

 

Więcej informacji na stronie: http://www.dynamed.com/home/

 

EconLit with Full Text zawiera pełne dane bibliograficzne zawarte w indeksie EconLit™ oraz ponad 600 czasopism pełnotekstowych z zakresu ekonomii i finansów, w tym czasopisma bez okresu karencji wydawane przez stowarzyszenie American Economic Association jak: American Economic Review, Journal of Economic Literature i Journal of Economic Perspectives. AEJ: Applied Economics, AEJ: Economic Policy, AEJ: Macroeconomics AEJ: icroeconomics. Baza zawiera również wiele czasopism pełnotekstowych z zakresu ekonomii i finansów w innych językach niż angielski. Baza obejmuje badania począwszy od 1969 r. we wszystkich dziedzinach ekonomii, w tym rynki kapitałowe, gospodarki poszczególnych krajów, ekonometrię, prognozowanie ekonomiczne, ekonomię środowiska, regulacje państwowe, ekonomikę pracy, teorie monetarne i wiele innych. Indeks EconLit, opracowany przez stowarzyszenie American Economic Association i zawarty w bazie jest najbardziej znanym źródłem literatury ekonomicznej i używa systemu klasyfikacji według czasopisma naukowego Journal of Economic Literature (JEL) oraz kontrolowanego tezaurusa słów kluczowych do indeksowania 6 typów rekordów: artykuły z czasopism, książki, artykuły zbiorcze z woluminów, dysertacje, dokumenty robocze i pełnotekstowe przeglądy książek z czasopisma Journal of Economic Literature.

Dostęp do bazy

 

Więcej informacji i lista tytułów znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/academic/econlit-with-full-text

 

Energy & Power Source odpowiada na oczekiwania i potrzeby specjalistów ds. energetyki (na wszystkich poziomach zaawansowania) oraz naukowców zajmujących się tą dziedziną nauki odnośnie dostępu do najaktualniejszych informacji na temat wszystkich prawie aspektów związanych z energią i przemysłem energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: węgla, energii elektrycznej, gazu ziemnego, energii jądrowej, ropy naftowej, odnawialnych źródeł energii (w tym energii wodnej, energii wiatru, energii słonecznej, paliw alternatywnych, itp.). Energy & Power zapewnia dostęp do ponad 950 publikacji – czasopism, monografii, publikacji handlowych poświęconych bezpośrednio zagadnieniom związanym z energetyką. Ponadto baza zawiera dziesiątki tysięcy artykułów na tematy związane z przemysłem energetycznym, opisów testów wzorcowych i dobrych praktyk opublikowanych w najlepszych czasopismach branżowych.

Dostęp do bazy

 

Więcej informacji na stronie: https://www.ebscohost.com/corporate-research/energy-power-source

 

Entrepreneurial Studies Source zapewnia dostęp do najnowszych informacji z dziedzin związanych z przedsiębiorczością i małym biznesem. Zawiera pełny tekst 125 kluczowych czasopism, 135 wydawnictw encyklopedycznych, liczne studia przypadków, tysiące profili przedsiębiorstw, ponad 600 zapisów video, wraz z transkrypcją i powiązanymi tematycznie artykułami, seminariów z Harvard Business School oraz Vator TV – wiodącego serwisu społecznościowego dla przedsiębiorców. W bazie znajdują się wiarygodne i aktualne informacje, które mogą zostać wykorzystane przez studentów do prowadzenia badań czy pisania wymaganych w toku studiów prac. Tematyka bazy obejmuje: planowanie biznesu, komunikację, innowacje, zarządzanie, marketing, zachowania organizacyjne, rozwój produktu, pozyskiwanie kapitału, podejmowanie ryzyka i wiele innych.

Dostęp do bazy

 

Więcej informacji na stronie: http://www.ebscohost.com/academic/entrepreneurial-studies-source

 

Baza Environment Complete obejmuje następujące dziedziny: rolnictwo, ekosystemy, ekologię, energię, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarkę wodną, geografię, zanieczyszczenie środowiska i gospodarkę odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo, politykę państwa, efekty społeczne, planowanie miast i wiele innych zagadnień. Baza zawiera ponad 2,5 miliona rekordów bibliograficznych z ponad 2.350 czasopism amerykańskich i międzynarodowych z archiwami od 1888 r. Baza obejmuje również pełny tekst ponad 930 czasopism naukowych, w tym wiele najbardziej poszukiwanych z zakresu ochrony środowiska jak np.: Environment (z archiwami od 1975 r.), Ecologist, Conservation Biology i inne. Dodatkowo baza zawiera ponad 190 monografii pełnotekstowych jak np.: Encyclopedia of World Environmental History (3 woluminy), Advances in Water Treatment & Environmental Management i inne.

Dostęp do bazy

 

Więcej informacji na stronie: http://www.ebscohost.com/corporate-research/environment-complete

 

Film & Television Literature Index with Full Text jest narzędziem do badań w zakresie filmu i telewizji. Tematyka bazy obejmuje: teorię z dziedziny filmu i telewizji, konserwację i renowację materiałów filmowych, scenariusze, produkcję, kinomatografię, aspekty techniczne, krytykę filmową i tekewizyjną. Baza zawiera indeksy i abstrakty z ok. 400 publikacji oraz pełny tekst ponad 300 czasopism i ponad 150 książek i monografii. Ponadto baza obejmuje recenzje filmów od 1914 roku do dnia dzisiejszego i ponad 36.300 obrazów pochodzących z archiwum MPTV Image Archive.

Dostęp do bazy

 

Więcej informacji na stronie: https://www.ebscohost.com/academic/film-television-literature-index-with-full-text

 

Baza Historical Abstracts with Full Text indeksuje artykuły historyczne z ponad 3.100 czasopism naukowych w ponad 40 językach z archiwami od 1955 roku. Zawiera opisy bibliograficzne książek, dysertacje i rozprawy oraz informacje z dziedzin pokrewnych jak archeologia, antropologia i socjologia. Baza obejmuje ponadto kolekcję ponad 380 pełnotekstowych czasopism i ponad 140 książek. Baza jest autorytatywnym źródłem informacji z zakresu historii świata (z wyłączeniem USA i Kanady) począwszy od XV wieku do czasów współczesnych. Tematyka bazy obejmuje historię świata, historię wojskowości, historię edukacji, rolę kobiet w historii i wiele innych tematów istotnych z punktu widzenia studiów i badań w zakresie historii. Biblioteki w Polsce mające dostęp do pakietu baz EBSCO w ramach licencji krajowej mają ponadto dostęp to pełnego tekstu 371 czasopism indeksowanych w bazie Historical Abstracts.

Dostęp do bazy

 

Więcej informacji na stronie: http://www.ebscohost.com/academic/historical-abstracts-with-full-text

 

Baza International Security & Counter-Terrorism Refernce Center (ISCTRC) zawiera informacje na temat wszelkich aspektów bezpieczeństwa i antyterroryzmu. Została opracowana dla celów analizy i lepszego zrozumienia problematyki bezpieczeństwa i terroryzmu. Obejmuje obszerne źródła publicznie dostępnej informacji dla celów wywiadu i jest przeznaczona dla analityków, specjalistów zajmujących się zarządzaniem ryzykiem oraz studentów. Baza zawiera kilkaset pełnotekstowych czasopism i publikacji, kilkaset tysięcy wyselekcjonowanych artykułów, serwisów i raportów informacyjnych (w tym Stratfor Analysis, Stratfor Forecasts, and Stratfor Geopolitical Diary), streszczeń książek, najczęściej zadawanych pytań oraz własnych opracowań naświetlających sprawy terroryzmu i bezpieczeństwa. Baza łączy pogłębione analizy naukowe z komentarzami ekspertów z różnych organizacji, agencji i wydawnictw oraz bieżące przeglądy rozwoju wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, politycznym, wojskowym, ekonomicznym, społecznym i technicznym. Baza zawiera ponadto kolekcję ponad 10.500 zdjęć, map i flag.

Dostęp do bazy

 

Więcej informacji na stronie: https://www.ebscohost.com/government/international-security-counter-terrorism-reference-center

 

Legal Source zawiera ponad 870 czasopism pełnotekstowych, opracowane przez specjalistów szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z tysięcy innych czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich i dokumentów rządowych i ponad 300 przeglądów prawnych. Użytkownicy docenią różnorodność i międzynarodowy zasięg publikacji zawartych w bazie: artykułów naukowych, materiałów z konferencji i sympozjów, dokumentów jurysdykcyjnych, decyzji sądowych, aktów prawnych, książek, recenzji książek i wiele innych). Jest to doskonałe źródło informacji dla prawników, nauczycieli akademickich, przedsiębiorców, bibliotekarzy, studentów prawa, praktykantów adwokackich oraz wszystkich osób zajmujących się prawem.

Dostęp do bazy

 

Dodatkowe informacje i pełna lista czasopism jest dostępna na stronie: http://www.ebscohost.com/academic/legal-source

 

MLA International Bibliography zawiera obszerną bibliografię artykułów z czasopism, książek i dysertacji. Wydawana przez Modern Language Association (MLA) elektroniczna wersja bibliografii sięga lat 1920-tych i zawiera ponad 2.5 milliona rekordów bibliograficznych z ponad 5.000 czasopism i serii wydawnicznych pochodzących od ponad 1.200 wydawców książek. Materiał indeksowany w bazie ma charakter międzynarodowy i zawiera 60 tytułów z kolekcji literackiej i językowej J-STOR. Baza zawiera około 372.000 nazw i haseł przedmiotowych. Tematyka obejmuje literaturę, języki, językoznawstwo, folklor, teorię literatury i krytykę literacką, sztukę dramatyczną jak również historyczne aspekty drukarstwa i działalności wydawniczej. Baza zawiera również informacje na temat retoryki i kompozycji, historii, teorii i praktyki nauki języka i literatury. W uzupełnieniu bibliografii baza zawiera MLA Directory of Periodicals – własny tezaurus używający deskryptorów dla każdego rekordu w bibliografii i własny przeszukiwalny katalog wybitnych autorów z hiperłączami do krótkich przypisów.

Dostęp do bazy

 

Więcej informacji na stronie: https://www.ebscohost.com/academic/mla-international-bibliography

  

PsycBOOKS zawiera ponad 60.000 rozdziałów w formacie PDF z ponad 4.000 książek wydawanych przez American Psychological Association (APA) i innych znanych wydawców oraz zdigitalizowaną kolekcję Archives of the History of American Psychology (AHAP). Do bazy zostały obecnie dodane również najnowsze książki z zakresu psychologii wydawane przez APA bez okresu embarga jak również serie podręczników APA Handbooks in Psychology®, które obejmują szeroki zakres tematów z dziedziny psychologii takich jak: uzależnienia, psychoterapia, psychologia wychowania, etyka w psychologii, psychologia multikulturowa, osobowość i psychologia społeczna, psychologia, religia i duchowość, metody badań w psychologii, testy psychologiczne i wiele innych tematów
Baza zawiera ponadto 2.600 klasycznych książek o przełomowym znaczeniu historycznym w dziedzinie psychologii począwszy od lat 1600 i ponad 1.500 unikalnych autorskich rekordów elektronicznych z encyklopedii APA/Oxford University Press Encyclopedia of Psychology.

Baza dostępna w teście do 4 czerwca 2015 r.

Dostęp do bazy

 

 

Baza RILM Abstracts of Music Literature jest obszernym przewodnikiem w zakresie publikacji muzycznych z całego świata. Jest niezastąpionym narzędziem dla uczonych, studentów, bibliotekarzy, artystów, nauczycieli akademickich i miłośników muzyki. Obejmuje obszerny i szczegółowy materiał umożliwiający zarówno badania naukowe jak i przeglądanie przez czytelników o różnym poziomie - od hip hopu po Händla, od etnomuzykologii po terapię muzyczną, od elementarnej edukacji muzycznej po zaawansowaną teorię muzyki, baza RILM jest pierwszym krokiem dla badacza, który potrzebuje jasnej, zweryfikowanej informacji bibliograficznej wraz z cytowaniami naukowymi, abstraktami i indeksami. Baza zawiera dane od 1967 r. po dzień dzisiejszy i jest aktualizowana co miesiąc, a dokumentacja materiałów konferencyjnych datuje się od 1835 roku i ma być dalej pogłębiona. Baza zawiera streszczenia artykuły muzyczne z ponad 11.000 czasopism. RILM zawiera ponad 800.000 rekordów, około 50.000 nowych rekordów jest dodawane co roku. Baza obejmuje różne typy dokumentów: kolekcje esejów, materiały konferencyjne, krytyczne komentarze do dzieł, materiały cyfrowe, dysertacje, artykuły z czasopism, monografie, źródła elektroniczne, materiały encyklopedyczne, recenzje, rysunki techniczne instrumentów i wiele innych. W bazie znajdują się również nagrania dźwiękowe i filmy prezentujące rezultaty badań naukowych. Opisy w bazie RILM obejmują publikacje w 214 językach ze 155 krajów. Tytuły dzieł są przetłumaczone na język angielski i większość rekordów w bazie ma streszczenia w j. angielskim. Coraz większa ilość rekordów ma również abstrakty w oryginalnym języku publikacji.

Dostęp do bazy 


Więcej informacji oraz pełna lista publikacji zawartych w bazie znajduje się na stronie:
https://www.ebscohost.com/academic/rilm-abstracts-of-music-literature

 

SocINDEX with Full Text - jest najobszerniejszą na świecie bazą z zakresu socjologii. Baza zawiera pełny tekst ponad 890 czasopism z archiwami od 1908 r., jak również inne żródła pełnotekstowe niedostępne w żadnej innej bazie EBSCO - 850 książek i monografii pełnotekstowych i kolekcję ponad 16.800 pełnotekstowych referatów konferencyjnych. Baza zawiera również obszerne abstrakty ponad 4.650 czasopism, w tym ok. 1.300 czasopism o kluczowym znaczeniu z archiwum od 1895 r., ok. 450 czasopism o istotnym znaczeniu i wyselekcjonowaną zawartość z ok. 2.900 czasopism. Ponadto baza indeksuje książki/monografie, materiały konferencyjne i inne źródła. Zawartość bazy obejmuje różne dyscypliny socjologii i związane z nią dziedziny pokrewne jak kryminologia, sądownictwo karne, demografia, studia etniczne i rasowe, studia z zakresu tożsamości płciowej, małżeństwo i rodzina, socjologia polityczna, religia, socjologia wsi i miasta, rozwój społeczny, psychologia społeczna, struktura społeczna, opieka społeczna, antropologia społeczno-kulturalna, historia społeczna, badania socjologiczne, teoria socjologii, uzależnienia, przemoc i wiele innych zagadnień. 
Dodatkowo baza zawiera ponad 25.000 profili najczęściej cytowanych i najbardziej poszukiwanych autorów.

Dostęp do bazy 

 

Więcej informacji i lista tytułów znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/academic/socindex-with-full-text

 

SPORTDiscus with Full Text jest najobszerniejszym na świecie źródłem czasopism pełnotekstowych z dziedziny sportu i medycyny sportowej, udostępniającym pełny tekst ponad 500 czasopism indeksowanych w SPORTDiscus. 372 z nich nie jest dostępnych w formie pełnego tekstu w żadnej z wersji Academic Search™, Health Source® lub Biomedical Reference Collection™. Ta autorytatywna kolekcja zawiera pełny tekst bez okresu karencji (opóźnienia) wielu najczęściej używanych czasopism w indeksie SPORTDiscus. Baza SPORTDiscus with Full Text zawiera archiwa sięgające 1985 roku i jest nieodzownym narzędziem badawczym z zakresu literatury we wszystkich dziedzinach sportu i medycyny sportowej.

Dostęp do bazy 

 

Więcej informacji i lista tytułów znajduje się na stronie: http://www.ebscohost.com/academic/sportdiscus-with-full-text

 


Wyżej wymienione bazy danych EBSCO są dostępne z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł do 4 lipca 2015 r.

 

Wszelkie uwagi na temat przydatności tych baz prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej: tel. 0-17 / 872-13-77,78, inform [at] ur.edu.pl, gg:  1439932

 

Informacje o wszystkich bazach dostępnych w sieci uniwersyteckiej znajdują się tutaj