Behavioral and Mental Health Online

-A A +A

Zapraszamy do korzystania z bazy testowej Behavioral & Mental Health Online.
Jest to wszechstronne źródło multimedialne dotyczące poradnictwa, psychologii, pracy socjalnej, pielęgniarstwa i zdrowia behawioralnego.
Dostęp testowy będzie otwarty w dniach od 01.10.2021 do 31.10.2021 r.
Baza zawiera ponad 2500 filmów, około 3500 książek i dokumentów oraz 6000 transkrypcji z sesji terapeutycznych.