Archiwa JSTOR dostępne on-line

-A A +A

Ponad 25 tys. tytułów książek z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i historycznych oraz kolekcja JSTOR Primary Source i 26 tytułów czasopism medycznych w dostępie on-line dla studentów i pracowników UR w związku z pandemią COVID-19. Oferujemy dostęp w sieci uniwersyteckiej, a także zdalnie poprzez serwer PROXY

Platforma JSTOR zawiera obecnie ponad 2,450 czasopism wydawnictw akademickich, dostępnych od pierwszego opublikowanego numeru, jak również ponad 50,000 książek oraz 2 miliony dokumentów źródłowych. JSTOR systematycznie rozwija swą ofertę, zwiększając liczbę kolekcji dostępnych na platformie. Obecnie zawartość platformy liczy sobie już 50 milionów stron i jest udostępniania przez ponad 10 000 bibliotek ze 172 krajów.
 
W związku z ograniczonym dostępem do tradycyjnych zasobów bibliotecznych spowodowanym pandemią COVID-19, JSTOR wraz z innymi wydawcami, udostępnia bibliotekom ponad 25 tys. tytułów książek oraz kolecję Primamy Source. W dostępie jest także 26 tytułów z zakresu zdrowia publicznego. Oferta ta jest cały czas rozszerzana i ma być otwarta dla instytucji naukowych do 30 czerwca 2020. Szczegóły dostępne są tutaj

Wejście do bazy: 

Zapraszamy do korzystania!