tested databases

-A A +A

EBSCO - testowa baza DynaMed

Zapraszamy do korzystania z bazy DynaMed. Jest to narzędzie z zakresu medycyny opartej na dowodach, wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych. Baza zawiera obiektywne analizy sporządzane przez światowej klasy specjalistów i ekspertów, którzy dokonują systematycznych przeglądów nowo opublikowanych artykułów i badań naukowych, w celu zweryfikowania ich jakości i zapewnienia dostępu do najbardziej aktualnych i wiarygodnych dowodów klinicznych.

EBSCO - dostępy testowe do baz prawniczych oraz z zakresu bezpieczeństwa

Zapraszamy do korzystania z baz Legal Source, Index to Legal Periodicals & Books Full Text, Criminal Justice Abstracts with Full Text oraz International Security & Counter-Terrorism Reference Center zawierających pełne teksty czasopism naukowych z takich dziedzin jak prawo, sądownictwo karne, kryminologia, terroryzm i bezpieczeństwo. Dostęp testowy został otwarty i potrwa do 15 czerwca 2021 r.

Dostęp testowy do bazy Central & Eastern Europe Academic Source

Zapraszamy do korzystania z bazy Central & Eastern Europe Academic Source zawierającej pełne teksty czasopism naukowych publikowanych przez kraje Europy centralnej i wschodniej z takich dziedzin jak ekonomia, historia, prawo czy STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Dostęp testowy do bazy Central & Eastern Europe Academic Source został otwarty i potrwa do 12 maja 2021 r.

Dostęp testowy do nowych zasobów elektronicznych OVID: medycyna, mikrobiologia i technologia żywności

Oferujemy dostęp do nowych zasobów elektronicznych z zakresu medycyny: wirtualnego atlasu anatomicznego Acland's Anatomy, narzędzia Visible Body, bazy czasopism medycznych LWW Total Access oraz bazy Gideon, a także do FSTA (Food Science & Technology ) - bazy z technologii żywności. Zachęcamy do korzystania! 

Pages