-A A +A

Godziny otwarcia BUR w okresie wakacji

do 17 lipcaponiedziałek - piątek 10.00-17.00
20-31 lipcaponiedziałek - piątek 8.00-15.00
3-31 sierpniaCzytelnie: poniedziałek - piątek 8.00-15.00
Wypożyczalnia: nieczynne
(możliwy zwrot książek dla osób podbijających karty obiegowe,
brak możliwości zamawiania książek w katalogu komputerowym) 

Czytelnia Kampus Zalesie: nieczynne
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: nieczynne
1-30 wrześniaponiedziałek - piątek 8.00-15.00

Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz przestrzeganie ustalonych wytycznych

Biblioteka UR otwarta od 1 czerwca 2020 r.

Od 1 czerwca zapraszamy do korzystania z Biblioteki UR - możliwe jest wypożyczanie i oddawanie książek, a także korzystanie (w ograniczonym zakresie) z czytelni. W dniach 1-10 czerwca 2020 r. Biblioteka UR czynna jest w godz. 10.00-17.00 (sobota - nieczynne). Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, chronienie siebie oraz zdrowia bibliotekarzy. 

Oddawanie książek od 25 maja 2020 r.

Informujemy, że od 25 maja 2020 r. rozpoczynamy przyjmowanie wypożyczonych książek. Książki zwracać można w Wypożyczalni (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00. Prosimy o bezwzględne zachowanie zasad bezpieczeństwa. Otwarcie czytelni oraz zamawianie książek do wypożyczenia (wraz z dalszym przyjmowaniem zwrotów i podbijaniem obiegówek) planowane jest od 1 czerwca 2020 r. 

E-booki wydawnictwa De Gruyter

Zapraszamy do korzystania z udostępnionej do 30 lipca 2020 r. kolekcji ponad 75 tys. e-booków wydawnictwa De Gruyter a także innych prestiżowych oficyn akademickich z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, medycyny, matematyki, inżynierii, informatyki, nauk przyrodniczych i prawa. 

Pages