-A A +A

EBSCO - testowa baza DynaMed

Zapraszamy do korzystania z bazy DynaMed. Jest to narzędzie z zakresu medycyny opartej na dowodach, wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych. Baza zawiera obiektywne analizy sporządzane przez światowej klasy specjalistów i ekspertów, którzy dokonują systematycznych przeglądów nowo opublikowanych artykułów i badań naukowych, w celu zweryfikowania ich jakości i zapewnienia dostępu do najbardziej aktualnych i wiarygodnych dowodów klinicznych.

EBSCO - dostępy testowe do baz prawniczych oraz z zakresu bezpieczeństwa

Zapraszamy do korzystania z baz Legal Source, Index to Legal Periodicals & Books Full Text, Criminal Justice Abstracts with Full Text oraz International Security & Counter-Terrorism Reference Center zawierających pełne teksty czasopism naukowych z takich dziedzin jak prawo, sądownictwo karne, kryminologia, terroryzm i bezpieczeństwo. Dostęp testowy został otwarty i potrwa do 15 czerwca 2021 r.

Dostęp testowy do bazy Central & Eastern Europe Academic Source

Zapraszamy do korzystania z bazy Central & Eastern Europe Academic Source zawierającej pełne teksty czasopism naukowych publikowanych przez kraje Europy centralnej i wschodniej z takich dziedzin jak ekonomia, historia, prawo czy STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Dostęp testowy do bazy Central & Eastern Europe Academic Source został otwarty i potrwa do 12 maja 2021 r.

Funkcjonowanie Biblioteki UR od 1 lutego 2021 roku

Uprzejmie informujemy o powrocie do standardowych godzin otwarcia Biblioteki UR od dnia 1 lutego 2021 r.:
poniedziałek-piątek: 8.00-18.30
sobota:  8.00-15.00

Szczegółowy harmonogram pracy poszczególnych agend

Jednocześnie od 1 lutego 2021 r. wracają opłaty za przetrzymane materiały biblioteczne. Prosimy o przestrzeganie terminów zwrotów!

Pages