-A A +A

Zaproszenie na internetowe szkolenia EBSCO Polska

Firma EBSCO Polska zaprasza na comiesięczne, dostępne bezpłatnie, szkolenia online. W czerwcu podczas otwartych szkoleń w języku polskim przedstawione zostaną nowe rozwiązania, produkty i ich aktualizacje. Przy szkoleniach został podany przybliżony czas trwania sesji. Szczegóły dotyczące wszystkich tematów, terminów i sposobu dołączania do sesji znajdą Państwo poniżej.

JoVE (Journal of Visualized Experiments)

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu dostępu testowego do platformy JoVE (Journal of Visualized Experiments).
JoVE to jedyny na świecie recenzowany naukowo periodyk w formie wideo z zakresu biologii, chemii, medycyny, biotechnologii, psychologii oraz dziedzin pokrewnych. Jest indeksowany w bazie Web of Science i PubMed.
Dostęp testowy jest otwarty do 4 lipca 2021 r.

Pages