Legalis - baza prawa

-A A +A

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu dla studentów i pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego dostępu do Systemu Informacji Prawnej Legalis.

Legalis jest obszerną i kompleksową bazą prawa polskiego, przygotowaną przez Wydawnictwo C.H. Beck. Zawiera pełne teksty ujednoliconych aktów prawnych z zachowaniem wszystkich wersji czasowych, umożliwiając ich porównywanie w sposób intuicyjny.

Baza zawiera m.in.:
  • akty prawne - pełne teksty aktów źródłowych od 1918 roku: Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie, Dzienniki urzędowe UE L i C, Dzienniki urzędowe ministerstw i urzędów oraz prawo korporacyjne, projekty ustaw;
  • orzecznictwo - ponad 860 000 orzeczeń od 1925 roku, orzecznictwa sądów polskich i europejskich m.in.: Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Sądów Apelacyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, w tym obszerna baza niepublikowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego;
  • wzory pism i umów - ponad 15 300 wzorów pism i umów, prezentowanych w formacie word, excel i PDF;
  • aktualności i kalendarium - źródło informacji o zmieniającym się prawie;
  • Polską Bibliografię Prawniczą PAN - opisy publikacji od 1970 roku;
  • komentarze, monografie, czasopisma - pełne teksty książek i czasopism opublikowanych przez Wydawnictwo C.H.Beck (wykaz publikacji).    

Dane w serwisie Legalis aktualizowane są w każdy dzień roboczy.

Filmy instruktażowe: https://legalis.pl/pomoc/filmy-i-instrukcje/

Pomoc: https://legalis.pl/pomoc/