Konkurs internetowy "Przychodzę do biblioteki, bo..."

-A A +A
W ramach obchodów XII Tygodnia Bibliotek (8-15 maja 2015)
zachęcamy naszych Czytelników do wzięcia udziału w internetowym konkursie pt. "Przychodzę do Biblioteki, bo...".
Czekamy na krótkie wypowiedzi tekstowe do dnia 11 maja 2015 r.
Dla autorów najciekawszych opinii - nagrody niespodzianki.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „PRZYCHODZĘ DO BIBLIOTEKI, BO…”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Przychodzę do biblioteki, bo… Chciałbym/-łabym, żeby moja biblioteka…” i jest zwany dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. prof. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów, zwana dalej Organizatorem.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie bur.ur.edu.pl w dniach 22.04. – 11.05.2015 r.(do godz. 12.00.).
Konkurs polega na przysyłaniu przez Uczestników krótkich wypowiedzi pisemnych, będących rozwinięciem frazy konkursowej.
§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy czytelnik Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) akceptacja regulaminu konkursu;
b) podanie danych osobowych, tj. imienia, nazwiska i adresu konta poczty elektronicznej.
3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz na publikację wypowiedzi konkursowej na stronie WWW, a także w materiałach promocyjnych BUR. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu.
§ 3
ZASADY KONKURSU
1. Organizator powołuje komisję konkursową celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 13.05.2015 r. o godz. 12.00. Wyniki zostaną podane na stronie BUR.
3. Nagrodzeni zostaną autorzy trzech najciekawszych wypowiedzi.
4. Laureaci zostaną powiadomieni o nagrodach pocztą elektroniczną w przeciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.
§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.