Jove - baza video-artykułów medycznych i biologicznych w dostępie on-line

-A A +A

Zapraszamy do korzystania z JOVE: bazy video-artykułów typu peer-review z Impact Factor (IF) w dziedzinie medycyny, biologii/bioinżynierii, chemii, psychologii, genetyki, farmakologii. Dostęp aktywny jest do 10 maja 2020.

JoVE (Journal of Visualized Experiments www.jove.com) - jest to pierwsze na świecie, recenzowane czasopismo w formacie video-artykułów z Impact Factor (IF=1.184) w dyscyplinach STEM (Science, Technology, Engineering, Math), w dziedzinie nauk przyrodniczych, ścisłych oraz medycznych.

Artykuł w JoVE to film z nagranym przebiegiem eksperymentu a także z jego opisem w postaci tekstu, wykazem materiałów użytych w eksperymencie i bibliografią. Materiały tekstowe można pobrać w formie plików PDF.

Wejście do bazy:

JOVE składa się z 2 modułów:

  • Video Journal to magazyn 13 sekcji recenzowanych video-artykułów mających na celu:

- zwiększenie produktywności badań naukowych,
- wizualizację prowadzonych badań wraz z możliwościach ich opublikowania w bazie.
- zwiększenie efektywności nauczania w szkołach wyższych.
​Sekcje:

BEHAVIOR - psychologia
BIOCHEMISTRY - bioochemia
BIOENGINEERING - bioinżynieria
BIOLOGY - biologia
CANCER RESEARCH - onkologia
CHEMISTRY - chemia
DEVELOPMENTAL BIOLOGY - biologia rozwoju
ENGINEERING - inżynieria
ENVIRONMENT - nauki środowiskowe
GENETICS - genetyka
IMMUNOLOGY AND INFECTION - immunologia
MEDICINE - medycyna
NEUROSCIENCE - neuronauka

  • Science Education to baza video 10 sekcji, wizualizacji przeznaczonych do pracy ze studentami podczas zajęć.

Umożliwia:
- praktyczne poznanie omawianych za zajęciach zagadnień
- wzrost skuteczności zapamiętywania
- efektywności uczenia się
​Sekcje:

CORE - NEW - podstawowe eksperymenty biologiczne
LAB MANUAL NEW - umiejętności laboratoryjne
ASIC BIOLOGY - podstawy biologii
ADVANCED BIOLOGY - zaawansowana biologia
CHEMISTRY - chemia
ENVIRONMENTAL SCIENCES - nauki środowiskowe
PHYSICS - fizyka
ENGINEERING - inżynieria
CLINICAL SKILLS - umiejętności kliniczne
PSYCHOLOGY - psychologia  

Dostęp do bazy JOVE możliwy jest z komputerów w sieci uniwersyteckiej UR, a także zdalnie dla zweryfikowanych użytkowników poprzez serwer PROXY. Zapraszamy do korzystania do 10 maja 2020 r. 

Dlaczego JoVE?

  • 10.000+ recenzowanych video-artykułów JoVE Journal
  • ok. 700 wizualizacji Science Education
  • 150+ nowych artykułów każdego miesiąca
  • 13 indywidualnych sekcji o szerokim zakresie tematów naukowych
  • 17.000+ autorów z renomowanych uczelni i instytucji badawczych
  • Impact Factor (IF=1.184)
  • JoVE znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji (poz. 7543), zdobywając 30 punktów z listy A
  • Artykuły są indeksowane w Web of Science, PubMed, Medline, Scopus etc.