Formularz rejestracyjny usługi zdalnego dostępu poprzez serwer PROXY do źródeł elektronicznych dla uprawnionych użytkowników BUR

-A A +A

     Zobowiązuję się do korzystania z baz tylko i wyłącznie dla własnych potrzeb naukowych, edukacyjnych oraz poznawczych. Zobowiązuję się do nieudostępniania przyznanej nazwy użytkownika i hasła osobom trzecim.

     Zobowiązuję się do  przestrzegania przepisów prawa autorskiego oraz umów licencyjnych. Zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych, a liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej.

Naruszenie powyższych warunków spowoduje odłączenie zdalnego dostępu do źródeł elektronicznych.