Zmiana identyfikatora logowania do katalogu on-line BUR

-A A +A

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Czytelników zrezygnowaliśmy z możliwości logowania do katalogu on-line (OPAC) przy pomocy numeru PESEL. Chcąc jednocześnie ułatwić ten proces, wprowadziliśmy możliwość dostępu za pomocą identyfikatorów używanych w innych systemach informatycznych UR, a przez to doskonale znanych Czytelnikom.

W związku z tym, podczas logowania można od dziś używać w polu Numer konta odpowiednio:

  • pracownicy Uczelni: nazwy użytkownika z systemu EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów)
  • studenci/doktoranci: identyfikatora z serwisu Wirtualna Uczelnia

Niemożliwość zalogowania do katalogu on-line za pomocą w/w identyfikatorów oznacza konieczność bezpośredniego kontaktu z Biblioteką celem uzupełnienia danych niezbędnych do ich nadania.

Pozostali czytelnicy, którzy nie posiadają kont w wyżej wymienionych systemach UR logują się jak dotychczas używając numeru konta wygenerowanego bezpośrednio przez system komputerowy BUR (tzw. ID czytelnika).

Taki niepowtarzalny numer posiada także każdy wspomniany na wstępie czytelnik związany bezpośrednio z Uczelnią (pracownik/doktorant/student), więc może go również używać zamiennie z nazwą użytkownika/identyfikatorem, o których była mowa wyżej (ID czytelnika można podejrzeć po zalogowaniu do katalogu wybierając zakładkę Konto, a następnie opcję Dane osobowe).

Jednocześnie, używane dotychczas hasła dostępu do katalogu on-line nie uległy zmianie.