Uwaga! Zmiana opłaty za nieterminowy zwrot książek

-A A +A

Informujemy, że od 1 września 2017 r. ulega zmianie opłata za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych książek. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UR nr 6/2017 z dnia 1.02.2017 opłata będzie wynosiła 0,20 zł za 1 wolumin za każdy dzień po wyznaczonym terminie.