Regulamin Pracowni Zbiorów Specjalnych

-A A +A

1. Z zasobów Pracowni Zbiorów Specjalnych może korzystać czytelnik, po okazaniu i pozostawieniu aktualnej karty bibliotecznej u dyżurnego bibliotekarza.

2. Księgozbiór Pracowni Zbiorów Specjalnych udostępniony jest wyłącznie na miejscu w czytelni i postanowienie to dotyczy następujących zbiorów:

  • starych druków, druków XIX-wiecznych, reprintów, rękopisów, mikrofilmów, fotokopii, przeźroczy, zbiorów kartograficznych, dokumentów życia społecznego, norm, dokumentów na nośnikach elektronicznych taśm magnetofonowych, taśm magnetofonowych, rozpraw doktorskich,
  • w uzasadnionych wypadkach pracownik zbiorów specjalnych może odmówić udostępnienia oryginału i zaproponować skorzystanie z zasobów na nośnikach elektronicznych,
  • po skorzystaniu dzieło należy pozostawić u dyżurnego bibliotekarza,
  • wykorzystanie pozycji z księgozbioru Pracowni Zbiorów Specjalnych do publikacji, winno zawierać informację o miejscu przechowywania danego materiału.

3. Pracownicy Pracowni Zbiorów Specjalnych udzielają informacji bibliograficznych, bibliotecznych, rzeczowych, oraz pomagają w korzystaniu ze źródeł informacji drukowanych i elektronicznych.

4. Czytelnicy w Pracowni Zbiorów Specjalnych zobowiązani są wpisać się do księgi odwiedzin.

5. Korzystanie ze stanowiska komputerowego :

  • stanowisko komputerowe zainstalowane są w celu udostępniania zbiorów i źródeł informacji niezbędnych do studiów i prac naukowo-badawczych.

6. Rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu jest w kompetencji Dyrektora Biblioteki UR.