JSTOR - dostęp testowy

-A A +A

Informujemy, że uruchomiony został dostęp testowy do pełnego zakresu kolekcji archiwalnych czasopism JSTOR. Zachęcamy do korzystania (do 26 czerwca).

Dostępne kolekcje czasopism JSTOR:

Kolekcje multidyscyplinarne:

Kolekcje dziedzinowe:

Czasopisma JSTOR są dostępne z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł do 26 czerwca 2015 r.

 

Wszelkie uwagi na temat przydatności tej bazy prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej: tel. 0-17 / 872-13-77,78, inform [at] ur.edu.pl, gg:  1439932