Elektroniczna Legitymacja Pracownicza kartą biblioteczną!

-A A +A

Funkcję karty bibliotecznej pełni Elektroniczna Legitymacja Pracownicza (wydawana zgodnie z Zarządzeniem Rektora UR nr 20/2011 z dnia 15.10.2011r.). Gorąco zachęcamy Pracowników UR do jej wyrabiania.

ELP umożliwia:
1) identyfikację pracownika na Uczelni,
2) dostęp do zasobów Biblioteki UR, zgodnie z Regulaminami,
3) wstęp do pomieszczeń zgodnie z nadanymi uprawnieniami,
4) dostęp do sprzętu znajdującego się na Uczelni.
źródło: http://www.ur.edu.pl/akty_prawne/rektor/2011_020_zal4.pdf

Wzór Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego:

 

Legitymację wydaje Dział Spraw Osobywych UR na wniosek pracownika. Koszt legitymacji: 21 zł.

Po otrzymaniu Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej należy zgłosić się do Punktu wyrabiania kart bibliotecznych, który znajduje się na parterze w holu głównym Biblioteki, w celu jej aktywacji.
Godziny pracy punktu: poniedziałek-piątek: 8.00-18.00, sobota: 8.00-15.00.

Posiadanie aktywowanej Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej będzie niezbędne do korzystania z komputerowego katalogu OPAC oraz do kupowania w kioskach elektronicznych (rozmieszczonych na terenie całej uczelni) impulsów umożliwiających kserowanie i drukowanie.